Նշանավոր մարդկանց վերջին խոսքերը

Վոլտեր, հայտնի ծաղրող
«Սարսափելի վախճան ունեցավ նա: Անգամ եթե ողջ Եվրոպայի փողերն էլ տային, չէի ցանկանա տեսնել անհավատի մահը. նա ամբողջ գիշեր թողություն էր աղերսում»,- պատմում է բուժքույրը:
***
Դավիթ Խյում, աթեիստ
Աղաղակում էր. «Ես բոցերի մեջ եմ»: Նրա հուսալքությունն անտանելի էր:
***
Թոմաս Հոբս
«Ես կանգնած եմ խավարն ընկնելու սարսափելի թռիչքի առաջ»:
***
Լենին
Մահացավ մթագնած ուղեղով: Նա ներողություն էր խնդրում իր մեղքերի համար անգամ սեղաններից ու աթոռներից:
***
Չերչիլ
«Ի՜նչ անխելք եմ եղել»:
***
Նապոլեոն կայսր
Նրան բուժող բժիշկը գրել է. «Կայսրը մեռավ մենակության մեջ և բոլորից լքված: Նրա մահվան պայքարը սարսափելի էր»:

Բարի լուր

Նկարապաշտություն

   «Աստուած Հոգի է, եւ նրա երկրպագուները պէտք է հոգով եւ ճշմարտութեամբ երկրպագեն»։ Հովհան. 4:24
   Այս նկարները մարդկանց պատկերացումներից ստեղծված պատկերներ են, որոնք մարդիկ համարում են Հիսուսի նկարը:


   Հիսուսի իրական դեմքը, արտաքինը, հայացքը ոչ ոք չի կարող ներկայացնել մեզ: Այն ժամանակ Հիսուսը շատերին երևաց, բայց մենք չենք տեսել ու նայելով այս պատկերները համարում ենք, թե այն Հիսուսի պատկերն է: Սակայն ուշադրություն դարձրեք, որ այս նկարները, որ մարդիկ համարում են Հիսուսի պատկերը, ինչքան շատ են ու մեկը մյուսից տարբեր: Ամեն մեկի պատկերացրածով նկարած նկարները ուղակի կարող ենք որպես խորհրդապատկեր ընդունելով համարենք Հիսուսի պատկերը (սակայն լավ կլինի դա էլ չլինի), բայց ցավոք սրտի շատերը այս նկարներին են հավատում և համարելով սուրբ, աղոթում և երկրպագում են դրանց, թեև Աստված պատվիրել է մեզ այս կարևոր կետը․
  Բացի ինձանից ուրիշ աստուածներ չունենաս։ Քեզ համար կուռք չշինես, եւ ոչ վերը երկնքում՝ կամ ցածը երկրի վրա՝ կամ երկրի տակի ջրերումը եղած բաների մէկ նմանությունը. Նրանց երկրպագություն չանես, եւ նրանց չպաշտես. Որովհետեւ ես քո Եհովայ Աստուածը նախանձոտ Աստուած եմ, որ կհատուցանեմ հայրերի անօրենությունը որդիների վրա՝ մինչեւ նրանց երրորդ ու չորրորդ ազգը որ ատում են ինձ։ Եւ կողորմեմ նորանց մինչեւ հազար ազգը, որ սիրում են ինձ եւ իմ պատուիրանքները պահում։ Ելից 20։3-6
   Հիսուսն ասաց. «Բայց կգա ժամանակ, եւ արդէն իսկ եկել է, երբ ճշմարիտ երկրպագուները կերկրպագեն Հորը հոգով եւ ճշմարտութեամբ, քանի որ Հայրն էլ իրեն այդպիսի երկրպագուներ է ուզում։ Աստուած Հոգի է, եւ Նրա երկրպագուները պէտք է հոգով եւ ճշմարտութեամբ երկրպագեն» (Հովհան. 4:23,24): Մենք հոգին չենք տեսնում, բայց զգում ենք:
   Ինչպես Իսրայելացիները Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո, ոսկե հորթ ձուլեցին՝ համարելով աստված, այնպես էլ հիմա, մոլորված լինելով, շատերը նայում են նկարներին և համարում են աստված: 
   Սակայն տեսնենք, թե ինչ է ասում Հիսուսի առաքյալ Պողոսը հեթանոսներին. «Ուրեմն այսուհետեւ մենք ոչ ոքին չգիտենք՝ մարմնի կողմանէ. Եւ թէեւ Քրիստոսին էլ գիտէինք մարմնի կողմանէ, այլ հիմա այլ եւս չգիտենք։ » (Բ Կորնթ 5:16):
   Հիսուսին տեսել ու նկարագրել է Հովհաննեսը իր Հայտնության թղթում (Հայտնություն 1:13-16):

Կրկին կարդացեք Պողոս առաքյալի Բ Կորնթացիս 5 գլխի 16 համարը: Նաև կարդացեք Կողոսացիս 3:1-4 և Եբրայեցիս 11:
Եվ վերջում Հովհաննես առաքեալի խոսքը. «Որդեակնե՛ր, հեռո՛ւ պահեցէք դուք ձեզ կռապաշտութիւնից» (Ա Հովհ. 5:21)։

Մի՛ ուշացիր

   Եվ մինչ Պողոսը խոսում էր արդարության, ժուժկալության եւ գալիք դատաստանի մասին, Ֆելիքսը, զարհուրած, ասաց. «Դու առայժմ գնա՛. երբ ժամանակ ունենամ, քեզ կկանչեմ»։ (Գործք առ. 24:25)
   Ամեն ոք չէ, որ ցանկանում է լսել արդարության և ժուժկալության, առավել ևս՝ գալիք դատաստանի մասին: Մարդիկ վախենում են իրենց խիղճն արթանացնել, վախենում են անցյալի մեղքերը հիշել: Սակայն մոռանում են, որ բոլոր անարդարների համար Աստծո գալիք դատաստանը պատժի միջոց է լինելու:
   Այդ մասին է հիշեցնում Ֆելիքսին Պողոսը, բայց նա ասաց. «Դու առայժմ գնա»: Ցանկանում էր սպասել ավելի պատեհ առիթի, բայց այդպես էլ երկրորդ առիթ չունեցավ, որովհետև նրան շուտով ազատեցին պաշտոնից:
   Քեզ համար էլ է գալու օրը, երբ հարց է տրվելու, թե՝ «ինչպիսի՞ն է քո դիրքորոշումը Հիսուսի հանդեպ»: Եվ այդ առիթը հնարավոր է, որ քեզ տրվի վերջին անգամ: Եթե հետաձգես որոշումդ, հետո շատ ուշ կլինի: Շատերին թվում է, թե մահվան վերջին պահին էլ ընտրության առիթ կունենա: Սոսկալի թյուրիմացություն:
Չգիտենք, թե երբ է հասնելու մահը, չգիտենք, թե ինչպիսի մահով ենք մեռնելու:
Աստծո այս ազդարարությունը թող զգուշացնի մեզ: Այսօ՛ր է ապաշխարելու առիթը՝ վերստին դառնալու Հիսուսին:

Վերջին ժամանակները

   Սիրելի ընթերցողներ, այս ժամանակներին նայելով և Հիսուսի Խոսքի հետ համեմատելով հասկանում ենք , որ «Մոտ է արդեն, դռներին է» (Մարկոս 13:29): Շատերը ասում են, աշխարհի վերջ չի լինի, սակայն ուշադրություն դարձնենք Աստվածաշունչի խոսքերին, որ կատարյալ ճշմարտությունն է, և կատարվել է նրանում գրված մարգարեություններից շատ-շատերը: Սուրբ Գրիքը՝ Աստվածաշունչը մեզ տեղեկացնում է այն մասին, որ վերջին ժամանակները պիտի նմանվի Նոյի օրերին:
   Հիսուսն ասաց. «Եւ ինչպէս Նոյի օրերն էին, այնպէս պիտի լինի մարդու Որդու գալստեանը. որովհետեւ, ինչպէս որ ջրհեղեղից առաջ եղած օրերն էին, երբ ուտում էին եւ խմում, կին էին առնում ու մարդու էին գնում, մինչեւ այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտաւ, ու նրանք բան չիմացան մինչեւ որ ջրհեղեղը եկաւ ու վերցրեց տարաւ բոլորին, այնպէս պիտի լինի մարդու Որդու գալստեանն էլ»: Մի՞ թե վրջին ժամանակները չեն, այս մասին վկայում է ներկայիս աշխարհը: Ամեն օր այս մասին է խոսում ողջ աշխարհը: Մի փոքր ուշադրություն դարձրեք, և կտեսնեք աշխարհում կատարվելիքը:
   Հիսուսը Մատթեոս 24, Մարկոս 13, Ղուկաս 21 գլուխներում ասաց թե ինչ պիտի լինի վերջին ժամանակներում, մենք ինպե՞ս հանգիստ նստենք: (Կարդանք՝ Ա Թեսաղոնիկե 5:1-6):
Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում Պետրոսը, իր թղթերում: Բ Պետրոս 3:10 «Բայց Տիրոջ օրը պիտի գա ինչպես մի գող, երբ երկինքը պիտի անցնի չքանա շառաչյունով, եւ տարերքը, հրով կիզուած, պիտի լուծվի, եւ երկիրն ու ինչ գործեր, որ կան նրա վրա, հայտնի պիտի լինեն»։
   Իսկ հիմա մեր անելիքը. Պետրոսի նույն թղթում կարդանք հետևյալ խոսքերը. «Եւ քանի որ այս ամէնն այսպէս պիտի լուծվի, ուրեմն ինչպիսի՜ մարդիկ պէտք է լինէք դուք. սուրբ վարմունքով եւ աստուածապաշտ ընթացքով՝ սպասելով եւ հասնել ջանալով Տիրոջ օրվա գալստեան, երբ հրավառ երկինքը պիտի չքանա, եւ տարերքը հրկիզուելով պիտի հալվի։ Բայց մենք, Աստծու խոստման համաձայն, աչքներս հառած սպասում ենք նոր երկնքի եւ նոր երկրի, որոնցում արդարությունն է բնակվում։ Ուստի, սիրելինե՛ր, սպասելով այս բաներին, ջա՛նք թափեցեք, որ Նա գտնի ձեզ անբիծ եւ անարատ, խաղաղութեան մէջ»։    Եկեք արթնանանք ու սպասենք, իսկ եթե արթուն ենք, զգուշանանք:
   Իսկ նրանք, ովքեր չունեն Տեր Հիսուսին, հոգ չէ, Պետրոսի նույն թղթի, նույն գլխում, 9 խոսքից կարդանք. «Տէրը չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպէս կարծում են ոմանք, թէ ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդէպ. քանզի չի ուզում, որ որեւէ մէկը կորստեան մատնուի, այլ ուզում է, որ ամէնքը ապաշխարեն»։
   Ապաշխարեցեք, քանի որ մոտ է Տիրոջ գալուստը:

Ժամանակ

    «Աստծուց մի գողացիր ժամանակը»,- ինձ ասաց մայրիկս: Նա դրանով ցանկանում էր ասել. որ ես անիմաստ ու անտեղի ժամանակ չանցկացնեմ: Այն ժամանակ ես չէի հասկանում մայրիկիս ասածը: Ես գիտեի, որ գողանալ կարելի է խնձոր կամ տանձ, բայց որն է ժամանակը գողանալ, չէի իմանում:
Ուշադրություն դարձրեք այս նկարին:
    Ծիծաղելի է, այդպես չէ՞: Զանգը չի կարող դաշտում թռչել: Բայց գրող՝ Յոհան Վ. Գյոթեն և նկարիչ՝ Լյուդվիգ Ռիխտերը, այս նկարում ներկայացրել են զանգը որպես խղճի խայթ, որը հետապնդում է եկեղեցի գնալ չցանկացող երեխային: Մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք Աստծո Խոսքը լսելու և Նրան ծառայելու համար, քանի որ մեր ժամանակը Աստծո ձեռքում է:
    Լսելով զանգի ձայնը, փոքրիկ Վիլյամը մայրիկին ասաց.
-Մայրիկ, ի՞նչ է ասում զանգը:
-Զանգը ասում է. անցավ, անցավ, անցավ հավիտյան:
-Ի՞նչը անցավ մայրիկ:
-Կրկին անցավ մեկ ժամ մեր թանկագին ժամանակից, տղաս:
-Մեկ ժա՞մ, ի՞նչ է ժամը, մայրիկ:
-Ժամը դա հրեշտակ է, որին Աստված պատվրիել է մեզ հարցնելու համար. «Ի՞նչ ես դու անում, ի՞նչ ես դու ասում, ի՞նչ ես դու մտածում այս րոպեների ընթացքում»:
-Որտե՞ղ է Աստծո հրեշտակը, նրան չեմ տեսնում:
-Նա Աստծո գահի առջև հաշվետվություն է ներկայացնում, և Ամենակարողին տեղեկացնում է ամենի մասին, թե մենք ինչ ենք մտածել, խոսել ու ինչ ենք արել անցած ժամերի ընթացքում:
-Մայրիկ, իսկ Աստված ամեն ինչ նկատո՞ւմ է:
-Այո, տղաս, նաև Աստված կարող է մեր մեղքերը Հիսուսի արյունով մաքրել, եթե Նրան խնդրենք: Դրա համար մենք կարող ենք ուրախանալ: Այդ պատճառով չպիտի ծուլանանք, այլ մեր ժամանակը պետք է օգտագործենք բարի գործերի համար, քանի որ գրված է. 
   Բայց ես քեզի՛ վստահեցայ, ո՛վ Տէր։ Ես ըսի. «Դո՛ւն ես իմ Աստուածս». Իմ ժամանակներս քու ձեռքումդ են. Սաղմոս 31:14,15