Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

14 июня 2012 г.

Մի՛ ուշացիր

Եւ մինչ Պօղոսը խօսում էր արդարութեան, ժուժկալութեան եւ գալիք դատաստանի մասին, Ֆելիքսը, զարհուրած, ասաց. <<Դու առայժմ գնա՛. երբ ժամանակ ունենամ, քեզ կը կանչեմ>>։ (Գործք առ. 24:25)
  Ամեն ոք չէ, որ ցանկանում է լսել արդարության և ժուժկալության, առավել ևս՝ գալիք դատաստանի մասին: Մարդիկ վախենում են իրենց խիղճն արթանացնել, վախենում են իրենց անցյալի մեղքերը հիշել: Սակայն մոռանում են, որ բոլոր անարդարների համար Աստծո գալիք դատաստանը պատժի միջոց է լինելու: 
Այդ մասին է հիշեցնում Ֆելիքսին Պողոսը, բայց նա ասաց. <<Դու առայժմ գնա>>: Ցանկանում էր սպասել ավելի պատեհ առիթի, բայց այդպես էլ երկրորդ առիթ չունեցավ, որովհետև նրան շուտով ազատեցին պաշտոնից:
  Քեզ համար էլ է գալու օրը, երբ հարց է տրվելու, թե՝ <<ինչպիսի՞ն է քո դիրքորոշումը Հիսուսի հանդեպ>>: Եվ այդ առիթը հնարավոր է, որ քեզ տրվի վերջին անգամ: Եթե հետաձգես որոշումդ, հետո շատ ուշ կլինի: Շատերին թվում է, թե մահվան վերջին պահին էլ ընտրության առիթ կունենա: Սոսկալի թյուրիմացություն:
  Չգիտենք, թե երբ է հասնելու մահը, չգիտենք, թե ինչպիսի մահով ենք մեռնելու: 
Աստծո այս ազդարարությունը թող զգուշացնի մեզ: Այսօ՛ր է ապաշխարելու առիթը՝ վերստին դառնալու Հիսուսին:


Комментариев нет:

Отправить комментарий