«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Մի՛ ուշացիր

Եվ մինչ Պողոսը խոսում էր արդարության, ժուժկալության եւ գալիք դատաստանի մասին, Ֆելիքսը, զարհուրած, ասաց. «Դու առայժմ գնա՛. երբ ժամանակ ունենամ, քեզ կկանչեմ»։ (Գործք առ. 24:25)
   Ամեն ոք չէ, որ ցանկանում է լսել արդարության և ժուժկալության, առավել ևս՝ գալիք դատաստանի մասին: Մարդիկ վախենում են իրենց խիղճն արթանացնել, վախենում են անցյալի մեղքերը հիշել: Սակայն մոռանում են, որ բոլոր անարդարների համար Աստծո գալիք դատաստանը պատժի միջոց է լինելու:

    Այդ մասին է հիշեցնում Ֆելիքսին Պողոսը, բայց նա ասաց. «Դու առայժմ գնա»: Ցանկանում էր սպասել ավելի պատեհ առիթի, բայց այդպես էլ երկրորդ առիթ չունեցավ, որովհետև նրան շուտով ազատեցին պաշտոնից:
   Քեզ համար էլ է գալու օրը, երբ հարց է տրվելու, թե՝ «ինչպիսի՞ն է քո դիրքորոշումը Հիսուսի հանդեպ»: Եվ այդ առիթը հնարավոր է, որ քեզ տրվի վերջին անգամ: Եթե հետաձգես որոշումդ, հետո շատ ուշ կլինի: Շատերին թվում է, թե մահվան վերջին պահին էլ ընտրության առիթ կունենա: Սոսկալի թյուրիմացություն:
   Չգիտենք, թե երբ է հասնելու մահը, չգիտենք, թե ինչպիսի մահով ենք մեռնելու:
   Աստծո այս ազդարարությունը թող զգուշացնի մեզ: Այսօ՛ր է ապաշխարելու առիթը՝ վերստին դառնալու Հիսուսին:

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին