«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Նկարապաշտություն

<< Աստուած Հոգի է, եւ նրա երկրպագուները պէտք է հոգով եւ ճշմարտութեամբ երկրպագեն>>։ Հովհան. 4:24


Այս նկարները մարդկանց պատկերացումներից ստեղծված պատկերներ են, որոնք մարդիկ համարում են Հիսուսի նկարը:
Հիսուսի իրական դեմքը, արտաքինը, հայացքը ոչ ոք չի կարող ներկայացնել մեզ: Այն ժամանակ Հիսուսը շատերին երևաց, բայց մենք չենք տեսել ու նայելով այս պատկերները համարում ենք, թե այն Հիսուսի պատկերն է: Սակայն ուշադրություն դարձրեք, որ այս նկարները, որ մարդիկ համարում են Հիսուսի պատկերը, ինչքան շատ են ու մեկը մյուսից տարբեր: Ամեն մեկի պատկերացրածով նկարած նկարները ուղակի կարող ենք որպես խորհրդապատկեր ընդունելով համարենք Հիսուսի պատկերը, սակայն ցավոք սրտի շատերը այս նկարներին են հավատում և համարում են սուրբ:
Հիսուսը ասաց.<<Բայց կը գայ ժամանակը, եւ արդէն իսկ եկել է, երբ ճշմարիտ երկրպագուները կերկրպագեն Հօրը հոգով եւ ճշմարտութեամբ, քանի որ Հայրն էլ իրեն այդպիսի երկրպագուներ է ուզում։ Աստուած Հոգի է, եւ նրա երկրպագուները պէտք է հոգով եւ ճշմարտութեամբ երկրպագեն>> (Հովհան. 4:23,24): Մենք հոգին չենք տեսնում, բայց զգում ենք: Սակայն մոլորված լինելով, շատերը նայում են նկարներին համարելով աստված: Ինչպես Իսրայելացիները Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո, ոսկե հորթ ձուլեցին՝ համարելով աստված:
    Սակայն տեսնենք, թե ինչ է ասում Հիսուսի առաքյալ Պողոսը հեթանոսներին. <<Այսուհետեւ մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում ըստ մարմնի. որովհետեւ, թէպէտեւ ըստ մարմնի ճանաչում էինք Քրիստոսին, բայց այժմ այլեւս նույն ձեւով չենք ճանաչում>> (Բ Կորնթ 5:16):
    Աստծո 10 պատվիրաններում գրված է <<Իմ աչքի առջեւ օտար աստուածներ չունենաս, վերեւում՝ երկնքում, ներքեւում՝ երկրի վրայ, երկրի տակ՝ ջրերի մէջ գոյութիւն ունեցող որեւէ արարածի կերպարանքով քեզ համար կուռքեր չշինես, դրանց չերկրպագես ու դրանց չծառայես, որովհետեւ Ես եմ քո Տէր Աստուածը...>>: Աստված մեկ է ու Հոգի է: Ձեր կարծիքով նկարապաշտությունը ի՞նչ է:
Հիսուսին տեսել ու նկարագրել է Հովհաննեսը իր Հայտնության թղթում **Հայտնություն 1:13-16**:
  Կրկին կարդացեք Պողոս առաքյալի Բ Կորնթացիս 5 գլխի 16 համարը: Նաև կարդացեք Կողոսացիս 3:1-4 և Եբրայեցիս 11:
  Եվ վերջում Հովհաննես առաքեալի խոսքը. <<Որդեակնե՛ր, հեռո՛ւ պահեցէք դուք ձեզ կռապաշտութիւնից>> (Ա Հովհ. 5:21)։ 

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին