Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...

Սուրբ Գրքից հատվածներ

  • 8 Արդ ապաշխարութեան արժանի պտուղ արէք։ 9 Եւ մի կարծէք ասել ձեր միջումը Մենք հայր ունինք Աբրահամին. Որովհետեւ ասում եմ ձեզ, թէ Աստուած կարող է այս քարերից ո...

15 октября 2016 г.

Ձեր առաջարկությունները չեն փրկելու...

Մի խումբ մարդիկ զրուցում էին հավիտենական կյանք ձեռք բերելու հավաստիության մասին: Ոմանք ընդունում էին բարի գործերի, ոմանք միայն աղոթքների և այլ առաջնությունը: Հանկարծ ունկնդիրներից մեկը վեր կացավ և ասաց.

4 октября 2016 г.

Բլեզ Պասկալ (ապաշխարություն)

Ֆրանսիացի ականավոր գիտնական Բլեզ Պասկալը փոքր հասակում հռչակ ձեռք բերեց` հանճարեղ ունակությունների շնորհիվ: Նրան ներկայացնում էին Փարիզ այցելող իշխանների ու թագավորների: Իր անվան շուրջ առաջացած մեծ աղմուկը, իր համար տրված պատվո հանդիսությունները սկզբում դուր էին գալիս երիտասարդին, բայց շուտով դրանք ատելի դարձան նրան: