Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

10 июня 2012 г.

Վերջին ժամանակները


 Սիրելի ընթերցողներ, այս ժամանակներին նայելով հասկանում ենք Հիսուսի Խոսքով, որ <<Մոտ է արդեն, դռներին է>> (Մարկոս 13:29): Շատերը ասում են, աշխարհի վերջ չի լինի, սակայն ուշադրություն դարձնենք Աստվածաշունչի խոսքերին, որ կատարյալ ճշմարտությունն է, և կատարվել է Նրանում գրված մարգարեություններից շատ-շատերը: Սուրբ Գրիքը՝ Աստվածաշունչը մեզ տեղեկացնում է այն մասին, որ վերջին ժամանակները պիտի նմանվի Նոյի օրերին: Հիսուսն ասաց. <<Եւ ինչպէս Նոյի օրերն էին, այնպէս պիտի լինի մարդու Որդու գալստեանը. որովհետեւ, ինչպէս որ ջրհեղեղից առաջ եղած օրերն էին, երբ ուտում էին եւ խմում, կին էին առնում ու մարդու էին գնում, մինչեւ այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտաւ, ու նրանք բան չիմացան մինչեւ որ ջրհեղեղը եկաւ ու վերցրեց տարաւ բոլորին, այնպէս պիտի լինի մարդու Որդու գալստեանն էլ>>: Մի՞ թե վրջին ժամանակները չեն, այս մասին վկայում է ներկայիս աշխարհը: Ամեն օր այս մասին է խոսում ողջ աշխարհը: Մի փոքր ուշադրություն դարձրեք, և կտեսնեք աշխարհում կատարվելիքը:
  Հիսուսը Մատթեոս 24, Մարկոս 13, Ղուկաս 21 գլուխներում ասաց թե ինչ պիտի լինի վերջին ժամանակներում, մենք ինպե՞ս հանգիստ նստենք: (Կարդանք՝ Ա Թեսաղոնիկե 5:1-6):
Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում Պետրոսը, իր հաստատուն թղթերում: Բ Պետրոս 3:10 <<Բայց Տիրոջ օրը պիտի գայ ինչպէս մի գող, երբ երկինքը պիտի անցնի չքանայ շառաչիւնով, եւ տարերքը, հրով կիզուած, պիտի լուծուի, եւ երկիրն ու ինչ գործեր, որ կան նրա վրայ, յայտնի պիտի լինեն>>։
  

  Իսկ հիմա մեր անելիքը: Պետրոսի նույն  թղթում կարդանք 11 խոսքը. <<Եւ քանի որ այս ամէնն այսպէս պիտի լուծուի, ուրեմն ինչպիսի՜ մարդիկ պէտք է լինէք դուք. սուրբ վարմունքով եւ աստուածապաշտ ընթացքով՝ 12 սպասելով եւ հասնել ջանալով Տիրոջ օրուայ գալստեան, երբ հրավառ երկինքը պիտի չքանայ, եւ տարերքը հրկիզուելով պիտի հալուի։ 13 Բայց մենք, Աստծու խոստման համաձայն, աչքներս յառած սպասում ենք նոր երկնքի եւ նոր երկրի, որոնցում արդարութիւնն է բնակւում։ 14 Ուստի, սիրելինե՛ր, սպասելով այս բաներին, ջա՛նք թափեցէք, որ Նա գտնի ձեզ անբիծ եւ անարատ, խաղաղութեան մէջ>>։ Եկեք արթնանանք ու սպասենք, իսկ եթե արթուն ենք, զգուշանանք:
  Իսկ նրանք, ովքեր չունեն Տեր Հիսուսին, հոգ չէ, Պետրոսի նույն թղթի, նույն գլխում, 9 խոսքից կարդանք. <<Տէրը չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպէս կարծում են ոմանք, թէ ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդէպ. քանզի չի ուզում, որ որեւէ մէկը կորստեան մատնուի, այլ ուզում է, որ ամէնքը ապաշխարեն>>։
Ապաշխարեցեք, քանի որ մոտ է Տիրոջ գալուստը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий