«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Ընկղմվել էին ջրերի հորձանուտի մեջ և խեղտվել:

Նիագարա գետի ափին, այնտեղ, որտեղից սկիզբ է առնում Նիագարայի ջրվեժը, ուր ջուրը հավաքվելով դառնում է փրփրադեզ ու խռովահույզ, իսկ ապա արագընթաց հոսում ցած, կանգնեցված է մի ցուցանակ: Այն բոլորին զգուշացնում է, որ դրանից այն կողմ ջրվեժն է և նավարկել չի կարելի: Ցավոք, եղել են դեպքեր, երբ ցուցանակը անտեսելու պատճառով մարդիկ զրկվել են իրենց կյանքից:
   Այնպես էր պատահել նաև երկու երիտասարդների հետ. նրանք վտանգը նկատել էին միայն ցուցանակն անցնելուց հետո, բայց արդեն ուշ էր եղել: Փորձել էին թիավարելով փախուստ տալ, սակայն բոլոր ջանքերն ու օգնության ճիչերը ապարդյուն էին անցել: Նրանք մի ակնթարթում ընկղմվել էին ջրերի հորձանուտի մեջ և խեղտվել:
   Այս պատմությունը մեր «կյանքի գետի» ճիշտ արտացոլումն է: Բոլորիս` մեծ ու փոքր, երիտասարդ ու չափահաս, հարուստ ու աղքատ, «նավարկում ենք այդ գետով»: Նավարկում ենք առանց մտահոգվելու, թե որտեղ է վերջանալու մեր նավարկությունը: Նա, որ դեռևս փրկված չե, հավիտենական դատապարտության ճանապարհին է. Ունի չխոստովանած մեղքեր, ուստի չի կարող երկինք գնալ:
   Աստված իր Որդուն այս աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի իր վրա առնի մեր մեղքերը և մեզ քավություն տա: Ծով համբերությամբ նա մարդկանց շարունակ ցույց է տալիս, փրկության միակ ուղին:
   Հիսո՛ւսն է փրկության միակ ուղին:

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին