Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

15 января 2013 г.

Death ռոքի նախկին սիրահարի վկայությունը 2009

  Էդուարդ Հունանյան  
(համառոտ վկայություն)

Комментариев нет:

Отправить комментарий