Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

21 января 2013 г.

Վերստին ծնունդ


Անգլիացի մի քարոզիչ, որը գործում էր նաև անգլիական բանակում, մի մեծ եկեղեցում քարոզ կարդաց՝ մեջբերելով վերոհիշյալ համարը: Ավարտելով իր խոսքը՝ նա ասաց. <<Բարեկամներս, ոչինչ, ոչինչ չի փոխարինում վերստին ծննդյանը: Կարող ես եկեղեցու անդամ լինել, ամենամեծ եկեղեցու, սակայն անդամակցել՝ չի նշանակում բոլորովին վերըստին ծնունդ ապրել>>: Ապա, մատնացույց անելով իր կողքին նստած մի վարդապետի, ասաց.

   <<Կարող ես վարդապետ դառնալ իմ այս բարեկամի նման, բայց վերստին ծնված չլինել: Հիսուս ասել է, որ եթե մարդը նորից չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությանն արժանանալ>>:
  Քարոզիչը, որ անգլիայի արքեպիսկոպոսն էր, մի շարք օրինակներով բացատրեց, որ գրասենյակներ զբաղեցնող բարձրաստիճան հոգևորականները բոլորովին ցույց չեն տալիս, թե իրենք վերստին ծնունդ են ունեցել:
  Քիչ անց արքեպիսկոպոսը մի գրություն ստացավ. <<Սիրելի՛ քարոզիչ, երեսուն տարի է, ինչ ես եկեղեցու պաշտոնյա եմ: Երբ ինձ մատնացույց արեցիք, միայն այդ ժամանակ հասկացա, որ ես վերստին ծնունդ չեմ ունեցել>>:
  Սիրելի ընթերցող, իսկ դու վերստին ծնվե՞լ ես: Դու էլ լսիր Հիսուսի խոսքերը և վերստին ծնունդ ապրիր՝ ապաշխարելով:

Комментариев нет:

Отправить комментарий