Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

17 февраля 2012 г.

Մարդը Աստծո կարիքն ունի

    Հավատա թե` չհավատա, միևնույն է, մարդն ամբողջովին կախված է Աստծուց` իրեն Արարողից: Ցավոք, այսօր Աստված շատ քիչ է հետաքրքրում մարդկանց: <<Աստված չկա>>-ասում են շատերը, և իրենց հետ պատահող դժբախտությունները համարում են <<Մարդկային ձախորդություն>>: Իրոք, այսպիսիները խեղճեր են, որոնք իրենք իրենց են կողոպտում, զրկում Աստծո օրհնություններից, որոնք տըրվում են ձրիաբար:
   Մյուս անմտությունը, որ ինքն իրեն թույլ է տալիս մարդ արարածը, Աստծո պատկերի նման պատկերներ ու կուռքեր շինելն է: Աստված ասել է. <<Քեզ համար կուռք չշինես... Նրանց երկրպագություն չանես և նրանց չպաշտես>> (Ելից 20:4-5):
   Սակայն, մարդը պետք է միշտ իր Արարչին պատվի, իր սրտի մեջ և խոսքով: Եվ Աստված նրան կօրհնի. <<Ես փառավորելու եմ ինձ փառավորողներին և անարգելու` ինձ արհամարհողներին>> (1 Թագ. 2:30):

Комментариев нет:

Отправить комментарий