Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

17 февраля 2012 г.

Մարդը Աստծո կարիքն ունի

    Հավատա թե` չհավատա, միևնույն է, մարդն ամբողջովին կախված է Աստծուց` իրեն Արարողից: Ցավոք, այսօր Աստված շատ քիչ է հետաքրքրում մարդկանց: <<Աստված չկա>>-ասում են շատերը, և իրենց հետ պատահող դժբախտությունները համարում են <<Մարդկային ձախորդություն>>: Իրոք, այսպիսիները խեղճեր են, որոնք իրենք իրենց են կողոպտում, զրկում Աստծո օրհնություններից, որոնք տըրվում են ձրիաբար:
   Մյուս անմտությունը, որ ինքն իրեն թույլ է տալիս մարդ արարածը, Աստծո պատկերի նման պատկերներ ու կուռքեր շինելն է: Աստված ասել է. <<Քեզ համար կուռք չշինես... Նրանց երկրպագություն չանես և նրանց չպաշտես>> (Ելից 20:4-5):
   Սակայն, մարդը պետք է միշտ իր Արարչին պատվի, իր սրտի մեջ և խոսքով: Եվ Աստված նրան կօրհնի. <<Ես փառավորելու եմ ինձ փառավորողներին և անարգելու` ինձ արհամարհողներին>> (1 Թագ. 2:30):

Комментариев нет:

Отправить комментарий