Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

15 февраля 2012 г.

Այսօ'ր է փրկության ժամանակը

   Փրկվելը շատ հեշտ է: Աստված Իր ձրի շնորհով փրկություն է տվել բոլորիս` Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Աստծո կողմից ամեն բան կատարվել է` մեղավորին Իր հետ հաշտեցնելու և նրան խաղաղություն ու ներում տալու համար: Բայց շատերն անտարբեր են Աստծո այս շնորհի հանդեպ: Նրանք չեն  կամենում ճանաչել իրենց մեղավոր վիճակը, չգիտեն, որ կործանված մեղավորներ են և կարիք ունեն փրկության: Մարդուն թվում է, թե իրնքը Աստծո շնորհի կարիքը չունի: Ինչո±ւ է մարդու համար այդքան դժվար ընդունել իր հանցանքը, հակառակ այն բանի, որ Աստծո Խոսքը հստակորեն գրում է, թե ամեն մեղք գործեցինք: Նրանց հանդեպ, ովքեր երկյուղ չունեն Աստծուց, Աստված ստիպված է լինում առավել խիստ միջոցներ ձեռնարկել` այդպիսիներին իրենց վիճակը պարզ դարձնելու համար:
   <<Գործք Առաքելոց>>-ում բանտապետը` այդ համառ մարդը, միայն երկրաշարժից հետո հարցրեց. <<Տիա'րք իմ, ես ին±չ պետք է անեմ, որ փրկվեմ>> (Գործք 16:30):
   Մի' մտածիր մյուսների նման, թե դեռ ժամանակ կա: Ո'չ: Այսօ'ր է փրկության ժամանակը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий