Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

23 января 2012 г.

Փրկության մասին:


Միյակ դուռը Հիսուսն է դեպի կյանք տանող:
Շատ-շատերը չեն մտածում իրենց կյանքի և հոգու անմահության մասին, քանզի նրանց մտահոգության առարկան իրենց ապրուստն ու կենցաղն է: Սակայն, թող իմանան, որ փրկության միայն մեկ ձև կա` Աստծո կենարար խոսքի մեջ գրված ձևը: Փրկության այդ օրհնյալ ուղին սկսվում է մեր մեղքերի ապաշխարությամբ, ապա` առաջնորդում հավատի: Հավատում ենք` վստահելով Գողգոթայի խաչի վրա Հիսուսի կատարած փրկության գործին: Երկնային ճանապարհից զատ որևէ այլ ուղի տանում է դեպ մահացու վախճան:
Ճշմարտությունը կարող  ես գտնել Աստծո Խոսքի մեջ: Փրկության այդ ուղին արդեն շատերին է տրված, դա մեղքից ազատվելու և սրտի խաղաղություն գտնելու ուղին է: Աստծո Խոսքը քեզ ևս կարող է փրկել: Դեպի Աստված ու հավիտենական կյանք տանող միակ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է: Ուրեմն, Մի’ փակիր ականջներդ և սիրտդ մի’  կարծրացրու անհավատությամբ: Հրաժարվի’ր մահվան ճանապարհից: 

բարի  հունտ  օրացույց

Комментариев нет:

Отправить комментарий