«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Փրկության մասին:

Շատ-շատերը չեն մտածում իրենց կյանքի և հոգու անմահության մասին, քանզի նրանց մտահոգության առարկան իրենց ապրուստն ու կենցաղն է: Սակայն, թող իմանան, որ փրկության միայն մեկ ձև կա` Աստծո կենարար խոսքի մեջ գրված ձևը: Փրկության այդ օրհնյալ ուղին սկսվում է մեր մեղքերի ապաշխարությամբ, ապա` առաջնորդում հավատի: Հավատում ենք` վստահելով Գողգոթայի խաչի վրա Հիսուսի կատարած փրկության գործին: Երկնային ճանապարհից զատ որևէ այլ ուղի տանում է դեպ մահացու վախճան:
   Ճշմարտությունը կարող ես գտնել Աստծո Խոսքի մեջ: Փրկության այդ ուղին արդեն շատերին է տրված, դա մեղքից ազատվելու և սրտի խաղաղություն գտնելու ուղին է: Աստծո Խոսքը քեզ ևս կարող է փրկել: Դեպի Աստված ու հավիտենական կյանք տանող միակ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է: Ուրեմն, Մի’ փակիր ականջներդ և սիրտդ մի’ կարծրացրու անհավատությամբ: Հրաժարվի’ր մահվան ճանապարհից:

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին