Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

23 января 2012 г.

Oրենքի գործերով չպիտի արդարացվի ոչ մի մարմին:


Շատերը կարծում են, թե շատ բարի գործերի շնորհիվ է, որ մարդը վաստակում է հավիտենական փրկությունը: 
Կասկած չկա, որ բարի գործերը բարի նպատակ են հետապնդում. Բարությամբ պայքարել չարի դեմ:

Անշուշտ, երկիրը շատ գեղեցիկ , հանդարտ ու հաճելի պիտի լիներ, եթե բոլորը բարին գործեին: Բայց բոլոր այդ գործերը չեն կարող նրանց երկինք տանել: Սա՛ է ճշմարտությունը: 

   Տե՛ս թե ինչ է ասում Աստծո Խոսքը. << Քանի որ ոչ մի մարդկային էակ օրենքի գործերով  չպիտի արդարացվի Նրա առաջ>> (Հռոմ.3:20):

Աստված քեզնից ավելին է պահանջում, քան քո բարի գործերն են: Նա քե’զ է ուզում, քո անձը, հոգիդ, էությունդ: Նա ուզում է քեզ Իր զավակը դարձնել: Նա է, որ քեզ համար մեռավ  Գողգոթայի խաչի վրա, Նա է, որ հաշտեցնելու է քեզ Աստծո հետ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий