Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Տերը հաղթեց սատանային և մեզ տվեց հաղթություն և կյանք հավիտյան։ Քարոզում խոսվում է Տիրոջ հրաշափառ հարության և հաղթանակի մասին։ Եղբայրը պատմում է Ջոնաթանի պատմությունը՝ օրինակ բերելով հարության խորհուրդը։ Ամբողջը այստեղ