Վեց հետաքրքիր և խրատական առակ և պատմություն։

Վեց շատ հետաքրքիր և խրատական առակ և պատմություն մեկ տեսանյութում։Ֆրանսիայում, մի եկեղեցում քարոզի ժամանակ Աստված իմ հայացքն ուղղեց մի քույրիկի վրա և իմ սրտում դրեց օգնել նրան: Հավաքույ թից հետո ես առանձին մոտեցա քույ րիկին և մի որոշակի գումար դնելով ծրարի մեջ` տվեցի նրան: Ես ասա ցի` Աստված դրել է սրտումս, որ ի րեն օգնեմ: Երբ սենյակից դուրս եկա, մի եղբայր մոտեցավ ինձ և հարցրեց, թե ես ինչ էի առան ձին խոսում քույրիկի հետ: Ես պատասխանեցի, որ դա իմ գործն է, բայց նա երկրորդ անգամ ինձ հարցրեց, թե ես ինչու էի առանձնացել քույրիկի հետ: Ես նորից ասացի, որ դա այդքան էլ կարևոր չէ և պետք չէ, որ ինքն այդ մասին իմանա: Նա երրորդ անգամ ինձ խնդրեց, որ ասեմ պատճառը և հարցրեց, թե արդյո՞ք ես նրան օգնել եմ գումարով: Տեսանյութը այստեղ