«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Վեց հետաքրքիր և խրատական առակ և պատմություն։

Վեց շատ հետաքրքիր և խրատական առակ և պատմություն մեկ տեսանյութում։
Ֆրանսիայում, մի եկեղեցում քարոզի ժամանակ Աստված իմ հայացքն ուղղեց մի քույրիկի վրա և իմ սրտում դրեց օգնել նրան: Հավաքույ թից հետո ես առանձին մոտեցա քույ րիկին և մի որոշակի գումար դնելով ծրարի մեջ` տվեցի նրան: Ես ասա ցի` Աստված դրել է սրտումս, որ ի րեն օգնեմ: Երբ սենյակից դուրս եկա, մի եղբայր մոտեցավ ինձ և հարցրեց, թե ես ինչ էի առան ձին խոսում քույրիկի հետ: Ես պատասխանեցի, որ դա իմ գործն է, բայց նա երկրորդ անգամ ինձ հարցրեց, թե ես ինչու էի առանձնացել քույրիկի հետ: Ես նորից ասացի, որ դա այդքան էլ կարևոր չէ և պետք չէ, որ ինքն այդ մասին իմանա: Նա երրորդ անգամ ինձ խնդրեց, որ ասեմ պատճառը և հարցրեց, թե արդյո՞ք ես նրան օգնել եմ գումարով:


Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին