«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Մելինեն ապրեց Հիսուսով ու գնաց Հիսուսի մոտ։

Մելինեն ծնվել է 1987 թվականին, Չարենցավան քաղաքում։ Նա փոքր տարիքից է եղել Քրիստոսի ճանապարհի մեջ։ Պատանի տարիքից նրա մտերմությունը սկսեց շատանալ Ավետարանի հետ։ Նա շատ էր սիրում Աստծո խոսքը։ Նրա համար միակ չափանիշը Աստծո խոսքն էր։
Երբ մի անգամ Մելինեն կարդում էր Նեեմիա 9։33 խոսքը․
«Սակայն բոլոր մեզ պատահած բաների մեջ դու արդար ես, քանզի դուն ճշմարտությամբ արիր, բայց մենք անօրենություն արինք»։ Եվ երբ մտածում էր այդ խոսքերի վրայով, կարծես մի ձայն խոսեց ու ասաց․ «Հիմա դու ասում ես, որ Տերը արդար է, բայց երբ դու հիվանդանաս, արդյոք կասե՞ս, որ Տերը արդար է»։ Նա մի պահ մտածելուց հետո ասաց․ «Այո՛ ես կասե՛մ, որ Տերը արդար է»։ Տեսանյութում տեսեք ամբողջ պատմությունը։

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին