Մելինեն ապրեց Հիսուսով ու գնաց Հիսուսի մոտ։

Մելինեն ծնվել է 1987 թվականին, Չարենցավան քաղաքում։ Նա փոքր տարիքից է եղել Քրիստոսի ճանապարհի մեջ։ Պատանի տարիքից նրա մտերմությունը սկսեց շատանալ Ավետարանի հետ։ 
   Նա շատ էր սիրում Աստծո խոսքը։ Նրա համար միակ չափանիշը Աստծո խոսքն էր։
Երբ մի անգամ Մելինեն կարդում էր Նեեմիա 9։33 խոսքը․
«Սակայն բոլոր մեզ պատահած բաների մեջ դու արդար ես, քանզի դուն ճշմարտությամբ արիր, բայց մենք անօրենություն արինք»։ Եվ երբ մտածում էր այդ խոսքերի վրայով, կարծես մի ձայն խոսեց ու ասաց․ «Հիմա դու ասում ես, որ Տերը արդար է, բայց երբ դու հիվանդանաս, արդյոք կասե՞ս, որ Տերը արդար է»։ Նա մի պահ մտածելուց հետո ասաց․ «Այո՛ ես կասե՛մ, որ Տերը արդար է»։ Ամբողջ պատմութունը այստեղ