«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Ինչպե՞ս կարող է շունդ քեզ պաշտպանել

Արձակուրդն Անգլիայում անցկացնելուց հետո միսիոները վերադարձավ Բիրմա` հետը բերելով պղնձե մի շան արձանիկ: Այն տեղադրեց տան առջև` երևացող մի տեղում: Շուտով արձանը գրավեց հարևանների ուշադրությունը: Նրանք չէին կարողանում կռահել արձանը դռան մոտ տեղադրելու իմաստը: Ուստի, մի օր այդ մասին հարցրեցին տանտիրոջը: Վերջինս պատասխանեց, որ ինքը մենակ է և գիշերները տունը հսկելու անհրաժեշտություն կա: Վտանգի դեպքում շունն իրեն կզգուշացնի: Մարդիկ ծիծաղեցին այս պատասխանի վրա: «Շունդ ո՛չ հաչում է, ոչ՛ կծում, ինչպե՞ս կարող է քեզ գողերից պաշտպանել: Ընդամենը մի արձան է այն»,-ասացին նրանք: «Այդ դեպքում, ասացեք ինձ, ինչի՞ց են շինված ձեր արձանները: Փայտից, քարից կամ մետաղից չե՞ն: Իմ այս շան նման դրանք էլ ո՛չ լսում են, ո՛չ տեսնում, բայց դուք դրանց առաջ երկրպագություն եք անում: Աղոթում եք ու հավատում, թե դրանք ձեզ կպաշտպանեն: Քանի՛ անգամ եմ ձեզ ասել, թե միակ ճշմարիտ Աստվածը երկնքում է և որ Նա Իր Միածին Որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի ով հավատա Նրան, հավիտենական կյանք ունենա: Ուրեմն, նետեցե՛ք այդ անկենդան արձանները և Աստծու՛ն դարձեք»:
   Եվ դեռ շատերին էր հիշեցնում այդ շան արձանը. «Ահա՛ այսպիսին են ձեր կուռքերը»:
   Այս մասին Հովհաննես առաքյալն ասում է. «Որդեակնե՛ր, հեռո՛ւ պահեցէք դուք ձեզ կռապաշտութիւնից:» (1 Հով. 5:21):

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին