...Ի՞նչ կտաս կնոջդ ազատության համար

   Իր պատերազմական արշավներից մեկի ժամանակ պարսիկ թագավոր Կյուրոսը գերի վերցրեց մի իշխանի եւ նրա ընտանիքը: Կյուրոսը իշխանին հարցրեց.
- Ի՞նչ կտաս ինձ քո ազատության դիմաց:
- Թագավորությանս կեսը,- եղավ պատասխանը:
- Իսկ եթե ազատեմ նաեւ երեխաների՞դ...
- Ամբողջ թագավորությունս:
- Իսկ ի՞նչ կտաս կնոջդ ազատության համար:
- Իմ անձը: Կյուրոսին այնքան դուր եկավ իշխանի պատասխանը, որ նա ազատություն տվեց այդ ընտանիքին առանց փրկագնի: Տուն գնալու ճանապարհին իշխանը կնոջը հարցրեց.
- Նկատեցի՞ր, թե Կյուրոսն ինչ մեծահոգի էր: Կինը պատասխանեց.
- Ես տեսա միայն նրան, ով պատրաստ էր տալու իր կյանքը, որպեսզի գնի իմ ազատությունը:
   Հիսուս Քրիստոսը ոչ թե պատրաստ է տալու, այլ արդեն տվել է մեզ համար Իր կյանքը: