19 мая 2020 г.

...Ի՞նչ կտաս կնոջդ ազատության համար

Իր պատերազմական արշավներից մեկի ժամանակ պարսիկ թագավոր Կյուրոսը գերի վերցրեց մի իշխանի եւ նրա ընտանիքը: Կյուրոսը իշխանին հարցրեց. 
  - Ի՞նչ կտաս ինձ քո ազատության դիմաց: 
  - Թագավորությանս կեսը,- եղավ պատասխանը: 
  - Իսկ եթե ազատեմ նաեւ երեխաների՞դ... 
  - Ամբողջ թագավորությունս: 
  - Իսկ ի՞նչ կտաս կնոջդ ազատության համար:
  - Իմ անձը: Կյուրոսին այնքան դուր եկավ իշխանի պատասխանը, որ նա ազատություն տվեց այդ ընտանիքին առանց փրկագնի: Տուն գնալու ճանապարհին իշխանը կնոջը հարցրեց. 
  - Նկատեցի՞ր, թե Կյուրոսն ինչ մեծահոգի էր: Կինը պատասխանեց. 
  - Ես տեսա միայն նրան, ով պատրաստ էր տալու իր կյանքը, որպեսզի գնի իմ ազատությունը:
    Հիսուս Քրիստոսը ոչ թե պատրաստ է տալու, այլ արդեն տվել է մեզ համար Իր կյանքը: