«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Ահավոր վախճան

Եվ քո խստասրտությամբ ու անզեղջ սրտով քո անձի դեմ բարկություն ես դիզում բարկության օրվա և Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրվա համար. Աստծո, որ հատուցում է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի. (Հռովմայեցիս 2:5,6):
   Հաճախ էի խոսել նրա հետ փրկության մասին, սակայն
նա միշտ հրաժարվել էր այդ թեմայով զրույցը շարունակել: 20 տարեկան էր, բայց արդեն մահվան դռանն էր հասել: Վիճակն անհույս էր: Այս այցիս ժամանակ փորձեցի Հիսուս Քրիստոսի վրա կենտրոնացնել փրկության ողջ խորհուրդը և շշնջացի, «Աստծո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ մեր բոլոր մեղքերից»: Նա ձեռքերով փակեց ականջները՝ չցանկանալով ոչինչ լսել: Մայրը ևս խնդրեց, որ այլևս այդ մասին չխոսեմ: Անշարժ մարմինը հանկարծ կենդանացավ կարծես, և նա վախվորաց ձայնով սկսեց բղավել. «Մեռնելու եմ, մեռնելու եմ»: Նա ուրիշ բառեր էլ ասաց, բայց մենք չհասկացանք: «Ընդմիշտ կորած եմ»,- սրանք էին նրա վերջին խոսքերը: Քիչ անց նա հավիտենականություն անցավ:
     Ի՜նչ ահավոր վախճան: Մեզանից ոչ ոք չի ցանկանա այդպիսի ահավոր վախճան ունենալ:
     Կարդա՛ «Առակաց 29:1»-ը: Որքա՜ն անգամներ հանդիմանված էս եղել: Ընդունե՞լ էս Տեր Հիսուսին:

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին