«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Աստված հենց քե՛զ է կանչում

«Որովհետեւ մարդի Որդին եկավ, որ որոնե եւ ապրեցնե կորածին»։ Ղուկաս 19:10
Մարդկանցով լի պաշտամունքի դահլիճում մայրը փնտրում էր իր փոքրիկ աղջկան: Ամեն տեղ նրան որոնելուց հետո նա ստիպված էր դիմել քարոզչին. վերջինս ամբիոնից ողջ դահլիճով մեկ հայտարարեց. «Ռոզմարի՜ Միլլեր, մայրդ քեզ է փնտրում»: Ոչ ոք չարձագանքեց: Աղոթքաժողովի ավարտին փոքրիկը գտնվեց. նա լուռ նստած էր դահլիճի վերջում: Այն հարձին թե ինչո՞ւ Ռոզմարին ձայն չի հանել, աղջնակը պատասխանեց. «Բայց չէ՞ որ ես չէի կորել: Կարծեցի թե ուրիշին են փնտրում»:
   Նույն կերպ մտածում են և մարդիկ, երբ Աստված նրանց կանչում է ապաշխարության: Նրանց թվում է, թե հրավերն ուրիշներին է ուղղված, այլ ոչ թե՝ իրենց: Ի՜նչ զարմանահրաշ են մեղավորներին կարչելու Աստծո հաստատուն ջանքերը՝ գալ դեպի Իրեն և փրկություն գտնել: Քանի որ Ադամի բոլոր հետնորդները, առանց որևէ բացառության, բնությամբ կորսված վիճակում են: Ահա հենց այդ պատճառով եկավ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եկավ փրկելու կորած հոգիներին: «Որովհետեւ ամենքը մեղանչեցին, եւ Աստուծո փառքիցը պակասված են»: Հռոմ. 3.23
   Միմիայն Հիսուսի բարեխոսությամբ է, որ կարող ենք մոտենալ Աստծուն: Աստված կանչում ու սպասում է մեզ...:

Այլ թեմաներ

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին

Չար դեղերի զոհերը