Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 21 Եւ նորա մեծաւորը պիտի իրանից լինի, եւ նորա իշխանն իր միջիցը պիտի դուրս գայ, եւ ես պիտի մօտեցնեմ նորան, եւ նա պիտի մօտ լինի ինձ. որովհետեւ ո՞վ է նա որ վս...

17 декабря 2016 г.

«...այնպես կլինի աշխարհքիս վերջում»:

Այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդներին թողնելով եկավ տուն, եւ Նրա աշակերտները Նրա մոտ եկան եւ ասացին. «Մեկնիր մեզ արտի որոմների առակը»։ Նա էլ պատասխան տվեց եւ ասաց նրանց.
 «Բարի սերմը ցանողը մարդի Որդին է։ Եւ արտը աշխարհքս է, եւ բարի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիքն են. Եւ որոմները չարի որդիքն են։ Եւ թշնամին, որ նրանց սերմեց, սատանան է. Եւ հունձքն աշխարհքի վերջն է, եւ հնձողները հրեշտակներն են։ Արդ՝ ինչպես որ որոմները հավաքվում են եւ կրակով այրվում, այնպես կլինի աշխարհքիս վերջում։ Մարդի Որդին կուղարկի իր հրեշտակներին, եւ նրա արքայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ անօրենություն գործողներին. Եւ կգցեն նրանց կրակի փռան մեջ. այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Այն ժամանակ արդարները կծագեն ինչպես արեգակը իրենց Հոր արքայության մեջ։ 
Ով որ լսելու ականջ ունի՝ թող լսի»։
Մատթեոս 13:36-43

Комментариев нет:

Отправить комментарий