Իրական Սերը

Սերը երկայնամիտ է՝ քաղցր է. Սերը չէ նախանձվում, չէ գոռոզանում, չէ հպարտանում։ Չէ լրբանում, իրը չէ որոնում, չէ գրգռվում, չարը չէ մտածում, անիրավության վրա չէ ուրախանում, բայց ուրախանում է ճշմարտության հետ: Ամեն բանի դիմանում է. Ամեն բան հավատում է, ամեն բանի համար հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Սերը երբեք չի վերջանա. Եթե մարգարեություններ կան՝ կխափանվեն. Եթե լեզուներ՝ կլռեն, եթե գիտություն՝ կխափանվի։ Ա Կորնթացիս 13:4-8

«...և այն ժամանակ կգա վերջը»:

Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց նրանց. «Զգուշացեք, որ մեկը ձեզ չխաբե։ Որովհետև շատերը կգան Իմ անունով և կասեն. «Ես եմ Քրիստոսը». Եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Պատերազմներ և պատերազմների համբավներ կլսեք, զգույշ կացեք, որ չշփոթվեք. Որովհետև ամենը պետք է լինի. Բայց դեռ վերջը չէ։ Որովհետև ազգ ազգի վրա վեր կկենա, և թագավորություն թագավորության վրա. Եւ սովեր կլինեն. Եւ մահտարժամներ՝ և տեղ տեղ երկրաշարժություններ կլինեն։ Բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության կմատնեն, և ձեզ կսպանեն, և Իմ անունի համար ամեն ազգերից ատված կլինեք։ Եւ այն ժամանակ շատերը կգայթակղվեն, և իրար կմատնեն և իրար կատեն։ Եւ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան՝ և շատերին կմոլորեցնեն։ Եւ անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսառչի։ Բայց ով որ մինչև վերջ համբերե՝ նա կփրկվի։ Եւ արքայության այս ավետարանը բոլոր տիեզերքում կքարոզվի ամեն հեթանոսներին վկայություն լինելու համար, և այն ժամանակ կգա վերջը»։ Մատթևոս 24:4-14