Նրա հոգին խաղաղությամբ լցվեց...

   Մի ահգամ այցելուն ռադիոքարոզչին պատմեց իր դարձի գալու պատմությունը: Նա ասաց, որ սկզբում դատապարտված էր և բանտում անցկացրեց 5 տարի. ժամանակի ավարտից հետո ցանկացավ սկսել նորմալ կյանք, բայց նրա մոտ ոչինչ չստացվեց: Նա կրկին հանցագործություն կատարեց և նորի դատապարտվեց, բայց արդեն 15 տարի:
   Մի անգամ կիրակի օրը խցում նստած տեղական ռադիոյով նա լսեց քարոզ: Քարոզիչն ասում էր. «Մենք երբեք չենք կաող փրկություն ձեռք բերել մեր ուժերով, ինչքան էլ որ մենք ձգտենք անել: Փրկություն հնարավոր է ձեռք բերել միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատքի միջոցով»: Այս քարոզից հետո նա որոշեց հանդիպել բանտի կաթոլիկ քահանայի հետ: Բայց այդ զրույցը նրան ոչինչ չտվեց, քանի որ քահանան սկսեց խոսել այն մասին, որ նա պետք է լավացնի իր պահվածքը: Բայց նա արդեն բազմակի անգամներ ձգտել էր դա անել, բայց նրա մոտ ոչինչ չէր ստացվել: Այդ ճանապարհը նրան փակուղի էր տարել:
   Դրանից հետո նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում քնել և վերջապես աղերսանքով բղավեց. «Տե՛ր Հիսուս, ես զղջում եմ իմ մեղքերի համար և խնդրում եմ, որ դու դառնաս իմ Փրկիչն ու Տերը»: Եվ ի՞նչ կատարվեց: Նրա հոգին խաղաղությամբ լցվեց, և նա հասկացավ, որ փրկություն է ձեռք բերել:
   Մեզանից ոչ ոք չի կարող փրկություն ձեռք բերել իր սեփական ուժերով: Միայն Հիսուս Քրիստոսի զոհողության հավատքի միջոցով է հնարավոր ձեռք բերել խաղաղություն Աստծո հետ և հավիտենական կյանք:
   Արդ մենք հավատքով արդարացած լինելով, խաղաղություն ունենք Աստծո հետ՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Հռովմեացիս 5:1