«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Նրա հոգին խաղաղությամբ լցվեց...

  Մի ահգամ այցելուն ռադիոքարոզչին պատմեց իր դարձի գալու պատմությունը: Նա ասաց, որ սկզբում դատապարտված էր և բանտում անցկացրեց 5 տարի. ժամանակի ավարտից հետո ցանկացավ սկսել նորմալ կյանք, բայց նրա մոտ ոչինչ չստացվեց: Նա կրկին հանցագործություն կատարեց և նորի դատապարտվեց, բայց արդեն 15 տարի:
Մի անգամ կիրակի օրը խցում նստած տեղական ռադիոյով նա լսեց քարոզ: Քարոզիչն ասում էր. «Մենք երբեք չենք կաող փրկություն ձեռք բերել մեր ուժերով, ինչքան էլ որ մենք ձգտենք անել: Փրկություն հնարավոր է ձեռք բերել միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատքի միջոցով»: Այս քարոզից հետո նա որոշեց հանդիպել բանտի կաթոլիկ քահանայի հետ: Բայց այդ զրույցը նրան ոչինչ չտվեց, քանի որ քահանան սկսեց խոսել այն մասին, որ նա պետք է լավացնի իր պահվածքը: Բայց նա արդեն բազմակի անգամներ ձգտել էր դա անել, բայց նրա մոտ ոչինչ չէր ստացվել: Այդ ճանապարհը նրան փակուղի էր տարել: 
    Դրանից հետո նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում քնել և վերջապես աղերսանքով բղավեց. «Տե՛ր Հիսուս, ես զղջում եմ իմ մեղքերի համար և խնդրում եմ, որ դու դառնաս իմ Փրկիչն ու Տերը»: Եվ ի՞նչ կատարվեց: Նրա հոգին խաղաղությամբ լցվեց, և նա հասկացավ, որ փրկություն է ձեռք բերել:

    Մեզանից ոչ ոք չի կարող փրկություն ձեռք բերել իր սեփական ուժերով: Միայն Հիսուս Քրիստոսի զոհողության հավատքի միջոցով է հնարավոր ձեռք բերել խաղաղություն Աստծո հետ և հավիտենական կյանք:
   Արդ մենք հավատքով արդարացած լինելով, խաղաղություն ունենք Աստծո հետ՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Հռովմեացիս 5:1

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին