Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

19 апреля 2016 г.

Նրա հոգին խաղաղությամբ լցվեց...

  Մի ահգամ այցելուն ռադիոքարոզչին պատմեց իր դարձի գալու պատմությունը: Նա ասաց, որ սկզբում դատապարտված էր և բանտում անցկացրեց 5 տարի. ժամանակի ավարտից հետո ցանկացավ սկսել նորմալ կյանք, բայց նրա մոտ ոչինչ չստացվեց: Նա կրկին հանցագործություն կատարեց և նորի դատապարտվեց, բայց արդեն 15 տարի:
Մի անգամ կիրակի օրը խցում նստած տեղական ռադիոյով նա լսեց քարոզ: Քարոզիչն ասում էր. «Մենք երբեք չենք կաող փրկություն ձեռք բերել մեր ուժերով, ինչքան էլ որ մենք ձգտենք անել: Փրկություն հնարավոր է ձեռք բերել միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատքի միջոցով»: Այս քարոզից հետո նա որոշեց հանդիպել բանտի կաթոլիկ քահանայի հետ: Բայց այդ զրույցը նրան ոչինչ չտվեց, քանի որ քահանան սկսեց խոսել այն մասին, որ նա պետք է լավացնի իր պահվածքը: Բայց նա արդեն բազմակի անգամներ ձգտել էր դա անել, բայց նրա մոտ ոչինչ չէր ստացվել: Այդ ճանապարհը նրան փակուղի էր տարել: 
    Դրանից հետո նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում քնել և վերջապես աղերսանքով բղավեց. «Տե՛ր Հիսուս, ես զղջում եմ իմ մեղքերի համար և խնդրում եմ, որ դու դառնաս իմ Փրկիչն ու Տերը»: Եվ ի՞նչ կատարվեց: Նրա հոգին խաղաղությամբ լցվեց, և նա հասկացավ, որ փրկություն է ձեռք բերել:

    Մեզանից ոչ ոք չի կարող փրկություն ձեռք բերել իր սեփական ուժերով: Միայն Հիսուս Քրիստոսի զոհողության հավատքի միջոցով է հնարավոր ձեռք բերել խաղաղություն Աստծո հետ և հավիտենական կյանք:
   Արդ մենք հավատքով արդարացած լինելով, խաղաղություն ունենք Աստծո հետ՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Հռովմեացիս 5:1

Комментариев нет:

Отправить комментарий