Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 21 Եւ նորա մեծաւորը պիտի իրանից լինի, եւ նորա իշխանն իր միջիցը պիտի դուրս գայ, եւ ես պիտի մօտեցնեմ նորան, եւ նա պիտի մօտ լինի ինձ. որովհետեւ ո՞վ է նա որ վս...

18 марта 2016 г.

Քեզ համար է գրված...

   

Աստվածաշունչը ողջ մարդկության կյանքում շատ կարևոր դեր ունի:
    Երբ մի ընկերություն արտադրում է ինչ որ մի սարք կամ մեքենա, թողարկում է նաև գծագիր և գիրք, որտեղ նկարագրվում է տվյալ սարքի մասին, թե ինչպես պետք է աշխատի տվյալ սարքը, ինչ է կարելի կամ ինչ չի կարելի այդ սարքին: Ինչ պայմաններում է աշխատում ու մի քանի նախազգուշացումներ: Եվ նաև նշվում է, որ անսարքության կամ բարդությունների դեպքում դիմել սերվիս (մասնագետներին): Նաև անսարքության դեպքում կարողանում ենք վերանորոգել գծագրով: 
    Ինչպես սարքերը, այնպես և մարդը ունի <<գծագիր>>, դա Աստվածաշունչն է: 
       Աստվածաշնչում գրված է մարդու համար կարևոր ամեն բան, թե ինչ է կատարվում մարդու ներքնաշխարհում, ինչի կարիք ունի մարդը, ոնց և ինչի համար է ստեղծվել, և ինչ է լինելու մարդկության վերջը: Նաև ամենից կարևորը՝ փրկության հարցը, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և այլ շատ կարևոր բաներ: 

   Օրինակ եթե դու տխուր ես, հուսահատ, մեղավոր, ջախջախված, լքված, անխաղաղ, և այլ վիճակների մեջ, քեզ կօգնի Աստվածաշունչը: Իսկ եթե չես հասկանում, դիմիր <<Մասնագետին>>, քեզ Արարող Ամենակարող Աստծուն, Նա քեզ հասկանում է, քանզի Նա է քեզ արարել ու գիտի թե ինչի կարիք ունես հիմա: Բայց մոտեցիր Նրան ճշմարիտ սրտով:
   Աստվածաշունչը կենդանիների, բնության, անգամ հրեշտակների համար չի գրված, այլ քո համար է գրված: Այնպես որ հավատքով կարդա Աստվածաշունչ:

1 комментарий: