Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ: 2015

   Սուրբ Ծնունդ. սա բացառիկ ծնունդ է: Այսպիսի ծնունդ չի եղել և չի լինի: Այս ծնունդն ամբողջ մարդկության համար էր: Այս ծննդով սկսվեց հավիտենական կյանքը: Այն փոխեց մարդկության պատմությունը և բացեց ճշմարտությունը:
   Սրա համար Տերն ինքը ձեզ նշան կտա. ահա կույսը կհղանա և կծնէ մի որդի, և նրա անունը կկանչէ Էմմանուել։ Եսայիա 7:14
   Հիսուսը ծնվեց մեզ համար: Եվ դրա համար մենք պետք է նշենք ու ցնծանք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդով:
Հիսուսի ծնունդը.
   Որովհետեւ մեզ համար մի մանուկ ծնվեցաւ, մեզ մի որդի տրվեցաւ, եւ իշխանությունը կլինի նրա ուսի վրա, եւ նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենականութեան Հայր, Խաղաղութեան իշխան։ Իշխանությունը շատացնելուն եւ խաղաղութեանը վերջ չկա, Դավիթի աթոռի վրա եւ նրա թագավորութեան վրա, որ նորան հաստատէ եւ պնդացնէ նրան իրավունքով եւ արդարութիւնով հիմակվանից մինչեւ հավիտեան։ Եսայիա 9:6,7
Թող 2015 թվականին ամբողջ մարդկությունը վերստին ծնվի Աստծո ուզած ձևով: