Եւ ինչպէս Նոյի օրերը

Եւ ինչպէս Նոյի օրերն, այնպէս կ’լինի եւ մարդի Որդու գալուստը։ Որովհետեւ ինչպէս որ էին ջրհեղեղից առաջ եղած օրերը, ուտում էին եւ խմում էին, կին էին առնում եւ մարդի էին գնում, մինչեւ այն օրն, որ Նոյը մտաւ տապանը. Եւ չ’գիտացին, մինչեւ որ ջրհեղեղն եկաւ, եւ ամենքը վեր առաւ, այնպէս կ’լինի եւ մարդի Որդու գալուստը։ Այն ժամանակ երկու հոգի կ’լինին արտումը. Մէկը կ’առնուի՝ եւ մէկը կ’թողուի։ Եւ երկու հոգի մի ջաղացում կ’աղան՝ մէկը կ’առնուի եւ մէկը կ’թողուի։ Արդ՝ արթուն կացէք. Որ չ’գիտէք թէ ո՞ր ժամում ձեր Տէրը կ’գայ։ Բայց այս իմացէք, որ եթէ տան տէրը գիտենար թէ որ պահում կ’գայ գողը, արթուն կ’կենար եւ թող չէր տալ որ իր տունը ծակեն։ Սորա համար դուք էլ պատրաստ կացէք որ այն ժամին, որ դուք չէք կարծում, մարդի Որդին կ’գայ։ Մատթեոս 24:37
   Տերը շուտով գալու է, այս խոսքերը, որ մեր Տեր Հիսուսը խոսեց, այս ժամանակներում ավելի է իրականանում, երբ տեսնում ենք աշխարհում կատարվելիքը:
Պետրոս առաքեալը հստակ ասում է Նոյի օրերի մասին, երբ Նոյը պատրաստում էր տապանը: Գրված է. «...Որոնք մի ժամանակ ապստամբ էին, երբոր Աստուծոյ երկայնմտութիւնը համբերում էր նորանց Նոյի օրերումը տապանը պատրաստուելիս, որի մէջ քիչ այսինքն ութ հոգի ջրիցը պրծան» .2Պետ. 3.20: Ապստամբ մարդիկ չլսեցին արդարության քարոզչին՝ Նոյին: Աստուծոյ երկայնմտութիւնը համբերում էր նորանց Նոյի օրերումը տապանը պատրաստուելիս: Աստված համբերում էր և սպասում՝ միգուցե մեկը դառնա: Ի՞նչ եք կարծում, եթե մեկը դառնար իր չար ճանապարհից, մի՞թե չէր մտնի Նոյի հետ տապան, մի՞թե Աստված չէր փրկի նրան:
   Աստված այսօր էլ երկայնամտությամբ համբերում է մեզ, որ դառնանք մեր չար ճանապարհներից և մնտենք «Տապան»: Հետաքրքիր է, Նոյը չգնաց հավաքեր կենդանիներից ամեն տեսակ՝ արու և էգ, այլ կենդանիները եկան տապան փրկվելու համար: Զոյգ զոյգ արու եւ էգ գնացին Նոյի մօտ տապանի մէջ, ինչպէս որ Աստուած Նոյին պատուիրել էր։ Ծննդոց 7.9: Տերը այսօր էլ սպասում է մեզ: Տէրը չի ուշացնիլ խոստումը, ինչպէս ոմանք ուշացնել են կարծում, բայց երկայնամիտ է լինում մեզ վերայ, որովհետեւ չէ կամենում որ կորչողներ լինեն, բայց որ ամենն ապաշխարութեան հասնեն։ 2Պետ. 3.9: Նա սպասում է, որ մի գուցե դարձի գանք, և ի՞նչ գիտես, երևի քեզ է սպասում, մի նայիր կողքինիդ, նայիր քեզ. փրկվա՞ծ ես, ընդունե՞լ ես Հիսուսին. մի՛ ուշացիր: Դեռ դուռը բաց է, փառք Հիսուսին, որ Նա մեզ համար բարեխոսում է, Նա երկարացրեց օրերը. «...նա պիտի սերունդ տեսնէ, եւ օրերը երկարացնէ»:Եսայիա 53.10:
   Այսօր արդարություն է քարոզվում, հավատքով արդարանալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով: (Կարդա՛ Աստվածաշունչ): Տեր Հիսուսը ասում է. «Ինձ մօտ եկէք, ամեն վաստակածներ եւ բեռնաւորուածներ, եւ ես հանգիստ կ’տամ ձեզ»։ Մատթ. 11.28
«...Ինձ մօտ եկողին ես դուրս չեմ հանիլ»։ Հովհ. 6.37
Ժամանակն է ավելի լուրջ մոտենալ այս հարցին: Ոչ ոքի չնայել, ոչ ոքի կարծիքներն ու խոսքերը հաշվի չառնել: Ոչ ոք քեզ համար չխաչվեց, մեղքերիդ համար քո փոխարեն խաչի վրա չմահացավ, միայն Հիսուսը: Նա սպասում է և չի ուզում, որ կորսվենք: Այսօր դատաստանի օրը չէ, այսօր փրկության օրն է: Շտապի՛ր, աշխարհը շատ արագ գնում է կորուստ, դա այդպես է, դու լավ ես տեսնում այդ. ապաշխարի՛ր շտապի՛ր...