«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Ընտրություն. կյանք, մահ

Դիտեցի՞ք տեսանյութը նախորդ էջի:
Հիրավի, Տեր Հիսուսի ասածները իրականանում են մեր օրերում և այն էլ մեր իսկ աչքերի առաջ: Տերն ամեն անգամ մեր սրտերի հետ խոսում է և կանչում: Նա մեզ սիրում է: Մեր գործը միայն մեկ բան է. ընտրություն կատարել
Իսկ դո՛ւ ընտրե՞լ ես... և ո՞ւմ ես ընտրել: Տերը քեզ տվել է ազատ կամք, որ դու ընտրություն կատարես:
Ո՛չ ոք չի կարող քեզ խանգարել ընտրության մեջ. ո՛չ քո մայրը, ո՛չ քո հայրը, ո՛չ քո ամուսինը (կինը), ո՛չ քո եղբայրները և քույրերը, հարազատները, ծանոթները, ընկերները, աշխատակիցները, անգամ սատանան ու դիվային ամբողջ աշխարհը, և նույնիսկ հենց Ինքը՝ Աստված: Աստված ամենը ստեղծեց Իր կամքով, բայց ընտրությունը, թե մենք որը կընտրենք՝ կյանքը, թե մահը, թողեց մեզ: Բայց Տերը առաջարկում է որ կյանքը ընտրենք, որ ապրենք. Տես, ես այսօր քո առաջն եմ դնում կեանքը եւ բարին, մահը եւ չարը. Որ ես այսօր քեզ պատուիրում եմ, որ քո Եհովայ Աստուծուն սիրես, նորա ճանապարհներումը գնաս, եւ նորա պատուիրանքները, կանոնները եւ դատաստանները պահես, որ ապրես...Երկրորդ Օրինաց 30.15,16

Եթե դու Հիսուսին չես ընտրել, ապա չես էլ հավատում Նրան, դու մահն ես ընտրել:
Նորան հաւատացողը չի դատապարտուիլ, իսկ չ’հաւատացողն արդէն դատապարտուած է. Որովհետեւ չ’հաւատաց Աստուծոյ միածին Որդու անունին։ Հովհ 3.18
Մենք այս աշխարհում ապրում ենք մի բանի համար, որ Հիսուսին հավատանք, որպեսզի կյանք ունենանք:
Հիսուսը նորան ասեց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով։ Հովհ. 14.6
Հիսուսի շնորքն է, որ դու ապրում ես. Նա չի ուզում, որ դու կորսվես. հասկացի՛ր, Նա քեզ հետևում է քո ամեն քայլի մեջ, քո ընտրությունների մեջ:
 Ով մարդկություն, որ ապրում ես, դա Հիսուսի շնորքն է...Բայց Տէրը հաճեց նորան զարկել՝ ցաւեցնել. Երբոր նորա հոգին մեղքի զոհն արաւ, նա պիտի սերունդ տեսնէ, եւ օրերը երկրացնէ. Եւ Տիրոջ հաճութիւնը պիտի յաջողուէ նորա ձեռքովը։ Եսայիա 53.10
Հիսուսին եկ որ կյանք ունենաս... Որովհետեւ ինձ գտնողը կեանք է գտել, եւ Տէրիցը շնորհք կստանայ։ Բայց ինձ դէմ մեղանչողը կվնասէ իր հոգիին, բոլոր ինձ ատողները մահն են սիրում։ Առակաց 8.35,36
Մենք ոչ թե կյանք ունենք դրա համար ենք ապրում, այլ ապրում ենք որ ԿՅԱՆՔԸ ընտրենք:
Նորա համար՝ ինչպէս Սուրբ Հոգին ասում է. Այսօր՝ եթէ նորա ձայնը լսէք, Մի խստացնէք ձեր սրտերը...Եբր.3.7,8
_____________________
  Իսկ եթե ընտրել ես Կյանքը, ապա դու երջանիկ ես, զգույշ կաց, որ այդ գանձը չկորցնես... Կացէք ինձանում՝ եւ ես ձեզանում. Ինչպէս որ ճիւղն իր անձիցը կարող չէ պտուղ բերել, եթէ որթումը չ’մնայ, այսպէս ոչ էլ դուք՝ եթէ ինձանում չ’մնաք։ Հովհ. 15.4
  Ահա ես գալիս եմ շուտով. պահիր այն որ ունիս, որ ոչ ով չ’առնէ քո պսակը։ Հայտ. 3.11

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին