Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

27 января 2012 г.

Ատելություն

Ատելությունը  սարսափելի զգացմունք  է, որը բաժանում է մարդկանց և դաժանացնում  սրտերը: Սիրո մեջ սկսված շատ հարաբերություններ հաճախ ավարտվում են  փոխադարձ մեղադրանքներով: Հնարավոր է, սիրելի՛  ընթերցող, որ քեզ մոտ ևս ինչ-որ մեկի նկատմամբ ատելության զգացում կա, որը  վարակել է  նաև քո սիրտը
Մի՛ թող, որ այդ զգացմունքը զարգանա, քանի որ այն կվնասի ոչ մի այն քեզ, այլ նաև քեզ շրջապատող մարդկանց: 
Դու պետք է իմանաս, որ կա սիրող ԱստվածՄիայն Նա կարող է օգնել քեզԴու պետք է հասկանաս նաև, որ ուրիշ մարդկանցից ավելի լավը  չեսպետք է ընդունես քո մեղքերը  և ապաշխարես: 
        Միայն այդ ժամանակ կարող ես ընդունել Աստծու սերը: Եվ միայն այդ ժամանակ Նա կարող է քեզ օգնել և փրկելՀիսուս  Քրիստոսն  ասաց. <<Առողջներուն  բժիշկ պետք չէ, հապա հիւանդներուն. ես արդարները կանչելու չեկայ, հապա մեղավորները>> (Մարկ. 2:17): <<Վասնզի մենք ալ ատենմը անմիտ էինք, անհնազանդմոլորեալ, և զանազան ցանկութիւններու  ու հեշտութիւններու կը ծառայէինք. չարութիւնով ու նախանձով կը վարուէինք, ատելի էինք և մէկզ մէկ կատեինք>> 
(Տիտոս 3:3):


Комментариев нет:

Отправить комментарий