Չար դեղերի զոհերը

«․․․Յուրաքանչյուր մանկան դիմաց, որի ծնունդը խափանել են չար դեղերով, Աստված նրանցից հասուն մարդու արյուն պիտի պահանջի ահավոր ատյանում»։ Վարդան Այգեկցի
  Սթափվեք, սթափվեք ու մեղք մի գործեք։ Վախեցե՛ք Աստծուց և մի՛ սպանեք անմեղ երեխաներին։
Եթե այս մեղքը գործել եք, բացե՛ք ձեր սրտերն Աստծո առաջ։ Խոստովանե՛ք այս ծանր մեղքը, ներում խնդրեք և ապաշխարեք։
Տերն ասում է․
  «Հիմա եկեք ու վիճաբանենք, ասում է Տերը, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյունի պես պիտի սպիտականան. Եթե նրանք որդան կարմիրի պես լինեն, ասրի պես սպիտակ պիտի դառնան։
Եթե հոժարվեք եւ լսեք, երկրի բարիքը կ՛ուտեք։ Բայց եթե մերժեք եւ ապստամբվեք, սուրը պիտի ձեզ ուտի. Որովհետեւ Տիրոջ բերանը խոսեց»։ Եսայիա 1։18-20
  «Իր հանցանքը ծածկողը չի հաջողվի, բայց խոստովանող ու թողողը ողորմություն կգտնի»։ Առակաց 28։13