Մի քանի կարևոր հորդոր Khblog-ի կողմից։ Երբ պատերազմը վերջանա․․․

Մի քանի կարևոր հորդոր Խաղաղություն բլոգի կողմից։ Սա նաև մխիթարական հորդոր է։ Աղոթք արեք միակ Աստծուն՝ Հիսուսին։ 
  (Այս տեսանյութի խոսքերը պատկանում են Խաղաղություն բլոգին)։ Լսեք այստեղ