«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Էսկիմոսները

Հիսուս Քրիստոսի հրամանով` Իր անվամբ ապաշխարություն և մեղքերի թողություն պետք է քարոզվեր բոլոր ազգերին: Ավետարանը քարոզվեց և հյուսիսի հեռավոր բնակիչներին: Էսկիմոսները մոնղոլոիդ ցեղին պատկանող հյուսիսային ժողովուրդ են: Նրանք ապրում են բնակլիմայական դժվարագույն պայմաններում: Իրենց հիմնական զբաղմունքը ձուկ, եղջերու և փոկ որսալն է:
   Այդ ժողովրդի մեջ գործել են բավական թվով միսիոներներ: Նրանց թվում էր նաև Ջոն Բեքը:
  Մի օր, երբ բոլորը հավաքվեցին, նա սկսեց կարդալ Քրիստոսի չարչարանքների պատմությունը: Հավաքվածների մեջ կար մեկը, որն առավել աչքի էր ընկնում իր անգթությամբ: Այս մարդը շատ ուշադիր լսում էր, ապա վեր ցատկեց ու հուզված ձայնով ասաց. «Այդ ինչ էր: Խնդրում եմ նորից կարդաս ինձ համար այդ մարդու չարչարանքն ու մեռնելը»:
   Միսիոները հուզվեց. դեռ ոչ ոք այդպես չէր արձագանքել: Նա կրկին կարդաց պատմությունը, ապա քարոզեց Քրիստոսի բերած փրկության մասին: Խնդրեց նրանց, որ Հիսուսից չհրաժարվեն, որը եկավ մեղավորների համար մեռնելու և «Իր անձը որպես փրկանք տալու շատերի փոխարեն» (Մատթ. 20:28):

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին