Աստվածային բնությունը և մարդու էությունը: Հ. Ամիրբեկյան