Ա. Պուշկին: Աստվածաշունչի մասին

   Կարծում եմ, որ մենք երբեք ժողովրդին Աստվածաշնչից ավելի լավ բան չենք տա… Նրանում է հնարավոր գտնել մարդկության ողջ կյանքը: Կրոնն է ստեղծել արվեստը, գրականությունը և յուրաքանչյուր մեծ արժեք՝ վաղնջական ժամանակներից ի վեր: Առանց կրոնի չէին լինի ո՛չ փիլիսոփայությունը, ո՛չ պոեզիան, ո՛չ բարոյականությունը: Անգլիացիները ճիշտ են, որ Աստվածաշունչը երեխաներին են տալիս: Իմ երեխաները… Իմ երեխաները ինձ հետ բնօրինակով Աստվածաշունչ են կարդալու: Աստվածաշունչը համաշխարհային է…
Ահա աշխարհի միակ գիրքը՝ նրանում կա ամեն բան…
Ռուս գրող՝ Ալեքսանդր Պուշկին