Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 21 Եւ նորա մեծաւորը պիտի իրանից լինի, եւ նորա իշխանն իր միջիցը պիտի դուրս գայ, եւ ես պիտի մօտեցնեմ նորան, եւ նա պիտի մօտ լինի ինձ. որովհետեւ ո՞վ է նա որ վս...

8 ноября 2016 г.

Ա. Պուշկին: Աստվածաշունչի մասին

Կարծում եմ, որ մենք երբեք ժողովրդին Աստվածաշնչից ավելի լավ բան չենք տա… Նրանում է հնարավոր գտնել մարդկության ողջ կյանքը: Կրոնն է ստեղծել արվեստը, գրականությունը և յուրաքանչյուր մեծ արժեք՝ վաղնջական ժամանակներից ի վեր: Առանց կրոնի չէին լինի ո՛չ փիլիսոփայությունը, ո՛չ պոեզիան, ո՛չ բարոյականությունը: Անգլիացիները ճիշտ են, որ Աստվածաշունչը երեխաներին են տալիս: Իմ երեխաները… Իմ երեխաները ինձ հետ բնօրինակով Աստվածաշունչ են կարդալու: Աստվածաշունչը համաշխարհային է…
Ահա աշխարհի միակ գիրքը՝ նրանում կա ամեն բան…
գրող՝ Ալեքսանդր Պուշկին 

Комментариев нет:

Отправить комментарий