Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

15 октября 2016 г.

Ձեր առաջարկությունները չեն փրկելու...

Մի խումբ մարդիկ զրուցում էին հավիտենական կյանք ձեռք բերելու հավաստիության մասին: Ոմանք ընդունում էին բարի գործերի, ոմանք միայն աղոթքների և այլ առաջնությունը: Հանկարծ ունկնդիրներից մեկը վեր կացավ և ասաց.
   - Ձեր առաջարկությունները չեն փրկելու և ոչ ոքի: Ո՛չ, դրանք իսկական ճանապարհներ չեն, և, ընդհանրապես, կարիք չկա, որ որևէ բան ինքներդ անեք, որովհետև Աստված ինքն ամեն ինչ արել է արդեն, միայն անհրաժեշտ է պարզ հավատ: «Հավատա՛ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, և կփրկվես» - ասում է Աստվածաշունչը: Հիսուս Քրիստոսի հետ խաչվող ավազակներից մեկը անուժ, ոճրագործ, խնդրեց Հիսուսին հիշել իրեն արքայությունում: Նրա խնդրանքն անմիջապես աչձագանք գտավ Հիսուսի սրտում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»:
   Փրկությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով է միայն:
«Բայց նրան, որ գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, որ ամբարշտին արդարացնում է, նրա հավատքը համարվում է արդարություն»։ Հռովմեացիս 4:5

Комментариев нет:

Отправить комментарий