Ձեր առաջարկությունները չեն փրկելու...

Մի խումբ մարդիկ զրուցում էին հավիտենական կյանք ձեռք բերելու հավաստիության մասին: Ոմանք ընդունում էին բարի գործերի, ոմանք միայն աղոթքների և այլ առաջնությունը: Հանկարծ ունկնդիրներից մեկը վեր կացավ և ասաց.
   - Ձեր առաջարկությունները չեն փրկելու և ոչ ոքի: Ո՛չ, դրանք իսկական ճանապարհներ չեն, և, ընդհանրապես, կարիք չկա, որ որևէ բան ինքներդ անեք, որովհետև Աստված ինքն ամեն ինչ արել է արդեն, միայն անհրաժեշտ է պարզ հավատ: «Հավատա՛ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, և կփրկվես» - ասում է Աստվածաշունչը: Հիսուս Քրիստոսի հետ խաչվող ավազակներից մեկը անուժ, ոճրագործ, խնդրեց Հիսուսին հիշել իրեն արքայությունում: Նրա խնդրանքն անմիջապես աչձագանք գտավ Հիսուսի սրտում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»:
   Փրկությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով է միայն:
«Բայց նրան, որ գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, որ ամբարշտին արդարացնում է, նրա հավատքը համարվում է արդարություն»։ Հռովմեացիս 4:5