«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Ձեր առաջարկությունները չեն փրկելու...

Մի խումբ մարդիկ զրուցում էին հավիտենական կյանք ձեռք բերելու հավաստիության մասին: Ոմանք ընդունում էին բարի գործերի, ոմանք միայն աղոթքների և այլ առաջնությունը: Հանկարծ ունկնդիրներից մեկը վեր կացավ և ասաց.
   - Ձեր առաջարկությունները չեն փրկելու և ոչ ոքի: Ո՛չ, դրանք իսկական ճանապարհներ չեն, և, ընդհանրապես, կարիք չկա, որ որևէ բան ինքներդ անեք, որովհետև Աստված ինքն ամեն ինչ արել է արդեն, միայն անհրաժեշտ է պարզ հավատ: «Հավատա՛ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, և կփրկվես» - ասում է Աստվածաշունչը: Հիսուս Քրիստոսի հետ խաչվող ավազակներից մեկը անուժ, ոճրագործ, խնդրեց Հիսուսին հիշել իրեն արքայությունում: Նրա խնդրանքն անմիջապես աչձագանք գտավ Հիսուսի սրտում. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»:
   Փրկությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով է միայն:
«Բայց նրան, որ գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, որ ամբարշտին արդարացնում է, նրա հավատքը համարվում է արդարություն»։ Հռովմեացիս 4:5

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին