8 мар. 2015 г.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ ամբողջ ֆիլմը, հայերեն:Ֆիլմը թարգմանված է ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ բլոգի կողմից: Ամբողջ ֆիլմը ընթանում է Աստվածաշնչի խոսքերով: Բարի ժամանց: