Ամենակարողը պաշտպան է ամեն վտանգում։ Սաղմոս 91

Նոր տեսանյութ