Ողջ վիճակով թաղուած...

Թարգմանված է արաբերենից
    Եգիպտոսէն մուսուլման մարդ մը իր կինը, ծծկեր զաւակն ու ութամեայ աղջիկը սպանած է, որուհետեւ տեսած է, թէ իր կինը Աւետարան կը կարդայ:
Աղջիկները ողջ վիճակով թաղուած են: Եւ մարդը զինուորութեանը լուր տուած է, մեղադրելով իր հօրեղբայրը:
15 օրեր ետք նոյն ընտանիքէն մէկը կը մահանայ, եւ երբ կու գան որ թաղեն, հողին տակ կը տեսնեն երկու աղջնակները, որոնք տակաւին ողջ էին:
    Այս արարքը մարդոց ընդվզում պատճառած է, ու մարդը դատապարտուած է մահուան:
    Երբ կը հարցուի մեծ աղջկան թէ ինչպէ՞ս ողջ մնացիք, կը պատասխանէ ըսելով, թէ «Ամէն օր լուսաւոր զգեստներ հագուած մարդ մը կու գար մեր քով, որուն ձեռքերուն վրայ արիւնահոս վէրքերու տեղ կար, կու գար ու կը կերակրէր մեզ: Նա մայրս կ՛արթնցնէր ու ան կը կերակրէր փոքր քույրս»:
    Աղջիկը այս խօսքերը ըսած է Եգիպտական Ազգային հեռատեսիլի կայանէն:
    Ըստ հաստատ տուեալներու, այլազգ կին մըն Եգիպտական Ազգային հեռատեսիլի կայանէն ըսած է. «Այդ մարդը հաստատ Յիսուս Քրիստոսն էր, որովհետեւ Իրմէ զատ ո՛չ ոք կրնայ նման բաներ ընել»:
    Այլազգները կը հաւատան, թէ մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս կրնայ այսպիսի բաներ ընել: Սակայն վէրքերը (որոնց մասին անդրադարձած է աղջնակը), կը վկայեն, թէ Յիսուս Քրիստոս իրապէս խաչուեցաւ, եւ որ ողջ (կենդանի) է: Տակաւին շատ պարզ է, որ այդ փոքրիկ աղջնակը չի՛ կրնար նման պատմութիւն հնարել: Աւելին, այդ երկու աղջնակները անկարելի էր, որ ողջ մնային առանց իրական հրաշքի մը:
Մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս տակաւին կը գործէ:
____________

رجل مصري مسلم قتل زوجته لأنها كانت تقرأ في الانجيل , ثم دفنها مع طفلتها الرضيع و ابنته البالغة من العمر 8 سنوات .
حيث ان الفتيات دفنوا و هم أحياء ! و قام بتبليغ الشرطة بالحادثة متهما العم بجريمته . و بعد 15 يوما يموت أحد أفراد العائلة . و عندما أرادوا دفنه , وجدوا تحت الرمل الفتاتان الصغيرتان على قيد الحياة .
هذه الحادثة أغضبت الناس و حكم على الرجل بالإعدام
وقد سؤلت الفتات الكبرى عن كيفيت بقائها على قيد الحياة , فقالت :' كان يجيء إلينا كل يوم رجل , كان هذا الرجل يلبس ثياب مشعّة و كان له جروح نازفة في يديه , كان يأتي و يطعمنا . و قد أيقظ أمي و بتالي فقد أستطاعت أن ترضع أختي . '
قالت الفتات هذا الكلام في مقابلة على التلفزيون المصرية الوطنية , و أفادة امراة مسلمة عبرأخبار مؤكدة. قالت فيها على التلفزيون الشعبي : ' كان هذا بلا شك السيد المسيح , لأن لا أحد غيره يستطيع فعل مثل هكذا أشياء! '
المسلمون يؤمنون بأن السيد المسيح يستطيع فعل هذا , ولكن الجراح تشير إلى أن السيد المسح حقا قد صلب , وأيضا من الواضح أنه على قيد الحياة ! , وأيضا من الواضح أن الطفلة لا تستطيع أن تخترع قصة مثل تلك , و أساس فإن من المستحيل بقاء الطفلتان على قيد الحياة بدون معجزة حقيقية ,
السيد المسيح ما زال يقلب العالم رأسا على عقب † †

Հույս, Հավատ, ՍԵՐ

Եթէ մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խօսիմ, բայց սէր չ’ունիմ, ես եղայ ձայն հանող պղինձ, կամ հնչեցող ծնծղայ։ Եւ եթէ մարգարէութիւն ունենամ, եւ գիտենամ ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտութիւնը. Եւ եթէ ամեն հաւատքն ունենամ, մինչեւ սարերն էլ տեղափոխելու, բայց սէր չ’ունիմ, ոչինչ եմ։ Եւ եթէ իմ ամեն ապրանքներն աղքատներին ուտեցնեմ եւ իմ մարմինը մատնեմ որ այրուի, բայց սէր չ’ունիմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենալ։ Սէրը երկայնամիտ է՝ քաղցր է. Սէրը չէ նախանձվում, չէ գոռոզանում, չէ հպարտանում։ Չէ լրբանում, իրը չէ որոնում, չէ գրգռվում, չարը չէ մտածում. Անիրաւութեան վերայ չէ ուրախանում, բայց ուրախանում է ճշմարտութեան հետ. Ամեն բանի դիմանում է. Ամեն բան հաւատում է, ամեն բանի համար յոյս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Սէրը երբէք չի վերջանալ. Եթէ մարգարէութիններ կան՝ կ’խափանուին. Եթէ լեզուներ՝ կ’լռեն. Եթէ գիտութիւն՝ կ’խափանուի։
Որովհետեւ փոքր ի շատէ գիտենք. Եւ փոքր ի շատէ մարգարէանում ենք։ Բայց երբոր կատարեալը գայ, այս փոքր ի շատէն կ’խափանուի։ Երբոր երեխայ էի՝ երեխայի պէս էի խօսում, երեխայի պէս էի մտածում, երեխայի պէս էի համարում. Բայց երբոր մարդ եղայ, այն երեխայութեան բաները խափանեցի։ Որովհետեւ հիմա հայելու մէջ օրինակով ենք տեսնում, բայց այն ժամանակ դէմադէմ. Հիմա փոքր ի շատէ եմ տեղեակ, բայց այն ժամանակն այնպէս կ’գիտենամ՝ ինչպէս գիտեցուած եմ։ Ապա ուրեմն մնում է հաւատք, յոյս, սէր. Այս երեքը, եւ սորանցից մէծը սէրն է։
Ա Կորնթացիս 13 գլուխ