«...այնպես կլինի աշխարհքիս վերջում»:

   Այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդներին թողնելով եկավ տուն, եւ Նրա աշակերտները Նրա մոտ եկան եւ ասացին. «Մեկնիր մեզ արտի որոմների առակը»։ Նա էլ պատասխան տվեց եւ ասաց նրանց.
  «Բարի սերմը ցանողը մարդի Որդին է։ Եւ արտը աշխարհքս է, եւ բարի սերմը նրանք են,
որ արքայության որդիքն են. Եւ որոմները չարի որդիքն են։ Եւ թշնամին, որ նրանց սերմեց, սատանան է. Եւ հունձքն աշխարհքի վերջն է, եւ հնձողները հրեշտակներն են։ Արդ՝ ինչպես որ որոմները հավաքվում են եւ կրակով այրվում, այնպես կլինի աշխարհքիս վերջում։ Մարդի Որդին կուղարկի իր հրեշտակներին, եւ նրա արքայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ անօրենություն գործողներին. Եւ կգցեն նրանց կրակի փռան մեջ. այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Այն ժամանակ արդարները կծագեն ինչպես արեգակը իրենց Հոր արքայության մեջ։

Ով որ լսելու ականջ ունի՝ թող լսի»։
Մատթեոս 13:36-43

Նշանավոր մարդիկ. խոսքեր

   Ժամանակակից մարդու ամենալուրջ խնդիրները բխում են նրանից, որ մարդը կորցրել է Աստծո հետ գիտակցված համագործակցության զգացումը՝ մարդկության վերաբերյալ Աստծո մտադրությունների հարցում:

   Թող զարգանա գիտական մշակույթը, թող առաջանա բնական գիտությունը խորությամբ ու լայնությամբ, թող մարդկային հոգին կատարելագործվի՝ որքան ուզում է, բայց այն չի գերազանցի քրիստոնեության վեհությանն ու բարոյական մշակույթին, որչափ վերջինս փայլում ու ճառագում է Ավետարաններում: