www.kh-blog.com

Խաղաղություն բլոգը այսուհետ կգործի նոր՝ ավելի մատչելի և հիշվող վեբ հասցեով: www.kh-blog.com:
Նախկին հասցեն էր՝ www.xaghagh.blogspot.com

Կնոջ մահափորձը

   1890 թվաին Ռայն քաղաղում մի կին որոշել էր սպանել ամուսնուն լոկ այն պատճառով, որ վերջինս դարձի էր եկել: Այդ բանը խիստ զայրույթ էր առաջ բերել նրա մոտ: Ո՛չ հորդորները, ո՛չ սպառնալիքները ամուսնուն ետ չէին պահում Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատից: Մի օր էլ վճռեց իրագործել իր մտադրությունը:
   Դարանակալեց ամուսնու ճանապարհին՝ հաստ դանակով զինված: Որոշ ժամանակ անց երևաց ամուսինը: Նա գնում էր քրիստոնեական պաշտամունքի, սակայն մենակ չէր. նրան ուղեկցում էին երկու ընկեր: Կինը որոշեց սպասել ամուսնու վերադարձին: Բայց քիչ անց հորդառատ անձրև սկսեց: Շրջակայքում ծածկ չկար, մոտակա տեղը աղոթքաժողովի դահլիճն էր, և կինը որոշեց անձրևից պատսպարվել նախասրահում: Պաշտամունքը նոր էր սկսվել: Քարոզչի խոսքերը նախասրահում լավ լսվում էին: Դրանք սուր նետի պես խոցում էին կնոջ սիրտը: կամաց-կամաց հստակորեն նա պատկերացրեց այն ահավոր վիճակը, որում ինքը գտնվում էր: Երբ պաշտամունքն ավարտվեց, կինը մտավ դահլիճ՝ դանակը ձեռքին: Բոլորի ներկայությամբ նա պատմեց իր չար դիտավորության մասին, խոստովանեց, թե ինչն էր իրեն այդտեղ բերել: Հավատացյալներն աղոթեցին նրա համար:
   Ամուսնու հետ տուն էին դառնում: Կնոջ աչքերում զղջման արցունքներ կային, սրտում՝ խաղաղություն: Աստծո Գառան արյամբ, նա էլ փրկություն և խաղաղություն էր գտել:

Որովհետև նա շատերին է խոցոտել ու վայր գցել...

  1 Որդեակս, պահիր իմ խոսքերը, և իմ պատվիրանքները թագցրու քեզ մոտ։ 2 Պահիր իմ պատվիրանքները որ ապրես, և իմ օրենքը՝ քո աչքի բիբին պես։ 3 Քո մատներին կապիր նրանց, նրանց գրիր քո սրտի տախտակի վերայ։ 4 Իմաստութեանն ասիր. «Իմ քյրն ես.» և հանճարին «Ծանոթ» կանչիր։ 5 Որ քեզ պահե օտար կնկանից, այն օտար կնկանից, որի խոսքերը շողոքորթում են։ 6 Որովհետև իմ տան պատուհանիցը, իմ վանդակի միջովը մտիկ էի տալիս։ 7 Եւ տեսայ անմիտների մեջ և նկատեցի երիտասարդ պատանիների մեջ մեկ պակասամիտին, 8 Որ անց էր կենում փողոցում այն կնկայ կողքովը, և նրա տան ճանապարհը բռնեց, 9 Օրը երեկոյեան մթնած ժամանակը, երբոր գիշերվայ խավարը կոխել էր։
  10 Եւ ահա մի կին նրան դիմաւորեց, պոռնկի ծածկոցով և նենգավոր սրտով. 11 Նա աղաղակող էր և սանձակոտոր. նրա ոտները չէին կենում իր տանը։ 12 Երբեմն դուրսը, երբեմն հրապարակներումը, և ամեն անկյունի մոտ դարանամուտ էր լինում։ 13 Եւ սա բռնեց նրան և համբուրեց նրան, երեսը պնդացրեց և ասեց նրան. 14 Ես խաղաղութեան զոհեր պիտի անեի, այսօր կատարել եմ իմ ուխտերը. 15 Նրա համար դուրս եկայ քո դիմացը, քո երեսը խնդրելու և գտայ քեզ. 16 Անկողինս փափուկ բարձերով սարքել եմ, Եգիպտոսի երփներանգ հյուսվածքով, 17 Ննջարանիս մեջ զմուռս, հալվե և կինամոն եմ խնկել։ 18 Եկ տռփանքով զվարճանանք մինչև առավոտ և զմայլինք սիրով. 19 Որովհետև մարդս տանը չէ, հեռու ճանապարհ է գնացել. 20 Փողի քսակն առել է իր մոտը. Լուսնի լրման օրն է տուն գնալու։ 21 Այսպես իր շատ խոսքերովը հրապուրեց նրան, իր շրթունքների շողոքորթությունովը քշեց տարավ նրան. 22 Նա էլ իսկոյն գնաց նրա ետևիցը, ինչպես որ արջառը կ՛գնայ սպանդանոցը, և ինչպես գիժը՝ դեպի շղթայով պատժվիլը։ 23 Մինչև որ նետը ճեղքէ նրա լեարդը, ինչպես որ թռչունը շտապում է դեպի ծուղակը, և չ՛գիտե որ նա իր հոգիին համար է։ 24 Եւ հիմա, որդեակներ, լսեցեք ինձ, և ուշադրություն արեք իմ բերանի խոսքերին։ 25 Թող սիրտդ չխոտորվի դեպի նրա ճանապարհները, և մի մոլորվիր նրա շավիղներումը։ 26 Որովհետև նա շատերին է խոցոտել ու վայր գցել, և ամեն նրա սպանածները զորավոր էին։ 27 Դժոխքի ճանապարհներն է նրա տունը, որ իջնում են, մահվան սենեակները։ Առակաց 7-րդ գլուխ