«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Մահուբի Գևորգ. (երգեր)

Ով սիրելիս , առ խրատս պահպանե,
Երկնային արարչի խրախույս սիրե,
Իմաստուն ձևանալ միամիտ բան է,
Մտքիդ աչքերը բաց, հոգու լույս սիրե։

Ի սկզբանե դու քո մորից ծնված ես,
Չորս տարերքից գոյությունդ առած ես,
Սուրբ Հոգու շնորհիվ մարդ արարած ես,
Մայր հողից ստեղծված ծիլ ու բույս սիրե։


Աշխարհի շահերը շատ մի ցանկացիր,
Մեծերի խրատին դու լուրջ ականջ դիր
Ով Մահուբի Գևորգ, դու արթուն կացիր,
Միտքդ շառագունող արշալույս սիրե։


***
Տիրոջ ճամփան կորցնողին
Շրջապատում են դարքերը,
Արյան գին արծաթ պաշտողին
Ծածուկ օգնում են չարքերը։

Մարդ որ հանկարծ հարստանա
Ինքն իրեն կզարմանա,
Անխիղճ մեծատուն կդառնա,
Փառք ու պատիվ կմոռանա։

Հարուստը հոգով աղքատ է,
Իր հարազատ եղբոր կատե,
Իսկ Կայենի համեմատ է,
Նմանությունը հաստատ է։

Հայ աշուղ՝ Մահուբի Գևորգ

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին