Ապրում ես, ուրեմ ժամանակ ունես...

   Սիրելի հոգի, ինչ վիճակում որ կաս այս պահին, դու կարող ես գալ Աստծո առջև ու զղջալ քո մեղքերի համար և Նա քեզ կընդունի: Ապրում ես, ուրեմ ժամանակ ունես... Ամենից թանկ բանը, որ մենք ունենք, դա ժամանակն է: Կարող ենք ունենալ ամեն բան, բայց ժամանակ չունենանք վայելելու:
Կարող է ամենից առողջը լինենք, բայց ժամանակ չունենանք...
   Ինչի՞ համար է պետք ժամանակը. ընտրության: Մենք ժամանակի մեջ լինելով պիտի ընտրենք հավիտենության ճանապարհը, թե ուր ենք գնալու մեր ժամանակի ավարտից հետո: Ապրում ենք, ուրեմ ժամանակ ունենք ապաշխարելու և մեր մեղքերը խոստովանելու: Աստված սպասում է մեզ ժամանակ տալով, սակայն մարդկության ամենից կարևոր գործը սա է իր ժամանակի մեջ, որ ընտրի Հիսուսին և մաքրվի մեղքերից, և մնացածը ետևից է գալիս: Ժամանակ ունենք գործի, ժամանակ ունենք հաց ուտելու, քնելու, խաղալու, տարիներով սովորելու, շինելու և քանդելու և ամեն տեսակի բաներ անելու, սակայն ժամանակ չունե՞նք ընտրություն կատարելու, որը տևում է շատ կարճ: Գրված է. «Խնդրեցեք Տիրոջը, քանի որ Նա գտնվում է. Նրան կանչեցեք, քանի որ Նա մոտ է»: Եսայիա 55:3 Գրված է քանի որ Նա գտնվում է, այսինքն քանի ժամանակ կա: Մեկ ուրիշ տեղ ասում է. «Տերը չի ուշացնիլ խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացնել են կարծում, բայց երկայնամիտ է լինում մեզ վրա, որովհետեւ չէ կամենում որ կորչողներ լինեն, բայց որ ամենն ապաշխարութեան հասնեն»։ 2 Պետրոս 3:9
   Աստված քեզ վրա երկայնամիտ է և չի ուզում որ կորչես, այլ որ ապաշխարես և հավիտյան ապրես:
   Մի սպասիր աշխարհի վերջին, կարող է քո վերջը ավելի շուտ գա, այս պահին մտածիր քո հավիտենության մասին: Երբ մեր ժամանակը վերջանում է, մահը գալիս է և չի հարցնում կիսատ գործ ունես, ինչ ազգի ես, ինչ խավի ես, ինչ տարիքի ես, ինչ ես արել կամ անում, վերջակետ է դնում ամեն ինչին... Եթե Աստծունն ենք, մահը վերջակետ է դնում մեր ժամանակավոր կյանքին, բայց սկսվում է հավիտենական, չքնաղ կյանքը Աստծո մոտ, իսկ եթե Աստծունը չենք...
   Սիրելի հոգի, Աստված սպասում է քո պատասխանին. կյանք թե մահ, բայց դու կյանքը ընտրիր որ ապրես: Քեզ միայն մնում է գալ Աստծո առջև ոնց որ կաս, Նա քեզ քո անունով է կանչում, ոչ թե ուրիշի, ոչ թե մեր պատկերացրած «սրբված, մաքրված վարդապետի»: Նա եկավ, որ որոնե և ապրեցնե կորածին: Նա է սրբողը, Նա է արդարացնողը, Նա է բարձրացնողը, Նա է խաղաղություն տվողը, Նա է իմաստություն տվողը, Նա է զորություն տվողը, Նա է ամեն բան անողը, իսկ մեր կողմը անառակ որդու պես զղջալ և դառնալն է:
   Հիսուսի Արյունը կարող է քեզ սրբել ինչքան էլ կեղտոտ լինես: Հիսուսի Արյունը զորություն ունի մաքրելու և արդարացնելու և տիեզերքի Տիրոջ որդին դարձնելու: Ամեն:

Եսայիա 55

Խնդրեցեք Տիրոջը, քանի որ Նա գտնվում է. Նրան կանչեցեք, քանի որ Նա մոտ է։ Ամբարիշտը թողե իր ճանապարհը, եւ անօրեն մարդը՝ իր խորհուրդները, եւ դառնա Տիրոջը, եւ Նա կողորմե նրան, եւ՝ մեր Աստուծուն, որովհետեւ նա շատ ներող է։ Եսայիա 55:6,7