Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

9 февраля 2015 г.

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐ
Բեմականացում՝
Պանդուխտը 2014
(Ուխտավորի ճամփորդությունը)

Комментариев нет:

Отправить комментарий