Աղոթք: Բաունձ

Աստծո համար մեծագույն գործեր կատարող մարդիկ վաղ առավոտից իրենց ծնկների վրա են եղել:
*** 
Աղոթքը, ճշմարիտ աղոթքը պահանջում է ինքնամփոփ և երկար ժամանակի հատկացում, որին մարմինն ու արյունը չեն փափագում, և քիչ մարդիկ են համաձայնվում սրան:
*** 
Աղոթքն ու փորձությունը սերտորեն կապված են իրար հետ: Աղոթքը փորձության բալասանն է: Փորձությունը հաճախ մարդուն աղոթքով Աստծուն է մղում. աղոթքը փորձության մեջ եղող ձայնն է:
Ե.Մ.Բաունձ

Ո՞վ է արել ամենը

Մենք, որ ապրում ենք այս երկրի վրա, պատճառը գիտե՞նք, թե ինչու ենք այստեղ:
Մե՞նք որոշեցինք, թե որտեղ ծնվենք, կամ տարին, օրը ու ժամը, մե՞նք կարգեցինք:
Մեր ծնողները նոր երեխա էին սպասում, բայց գիտե՞ին, թե ո՞վ է ծնվելու:
Ի՞նչ նպատակով ենք այս երկրի վրա, ստեղծագործելո՞ւ, թե՞ աշխատելու:
Մինչև ե՞րբ ենք մենք ապրելու, այս ամենը գիտե՞նք:
Ի՞նչ օգուտ կամ իմաստ կա այս ամեն ինչից, որ անում ենք այս կյանքում:
Եկեք մենք մեզ հարց տանք. ի՞նչ իմաստ ունի այս ամենը:
Մե՞նք որոշեցինք մեր արտաքին տեսքը ու սեռը:
Մե՞նք մեր ազգությունն ընտրեցինք, կամ հիմնեցինք:
Մե՞նք շինեցինք մեր աչքերը, բերանը, ձեռքերը, ոտքերը, մազերը, հասակը: Մարմինը մե՞նք ստեղծագործեցինք:
Մենք ոչ մի բանից տեղիակ չենք, սակայն այս ամենը կա...
Բայց ո՞վ է արել այս ամենը, ինչ տեսնում, լսում ու զգում ենք: Մենք տեղյակ չենք մեզանից, էլ ո՞ւր մնաց երբ ամբողջ բնութունը թվարկենք: Մտածիր այս մասին ու կարդա Սուրբ Գիրք:

Ծննդոց 1 - Հայտնություն 22

Իսկույն անհետացավ

   Ամբարիշտը փախչում է առանց մէկի հալածելու, բայց արդարները առիւծի պէս ապահով են» Առակաց 28.1
   Հավատացյալ մի ընտանիք այդ օրը հյուրընկալելու էր քարոզչի: Նրանց աղջիկը չէր ապաշխարել և չէր ցանկանում Աստծո մասին որևէ բան լսել: Երբ պատուհանից տեսավ, որ քարոզիչը գալիս է, ետնամասի դռնով իսկույն անհետացավ:
Տուն մտավ այն ժամանակ, երբ քարոզիչն արդեն գնացել էր: Նա իսկույն մորը հարցուփորձ արեց, թե արդյոք քարոզիչը իր մասին հարցրել է: Մայրը պատասխանեց, որ ոչ միայն հարցրել է, այլև ինչ-որ բան է թողել նրա համար: Եվ մի Աստվածաշունչ մեկնեց դստերը՝ ասելով. «Ահա՛, նա ընդգծել է այդ տողը»: Աղջիկը կարդաց. «Ամբարիշտը փախչում է առանց մէկի հալածելու, բայց արդարները առիւծի պէս ապահով են» Առակաց 28.1: Ինչ ճիշտ էին արտացոլում այս խոսքերն իր հոգին՝ ասես հայելի: Դրանք ազդեցություն թողեցին: Աղջիկը գնաց փնտրելու Աստծո պատգամաբերին: Հանդիպման ժամանակ նա խոստովանեց, թե որքան էին խոցել իր սիրտը աստվածաշնչյան այդ խոսքերը: Մի կարճ զրույցից հետո, որի ընթացքում քարոզիչը նրան հիշեցրեց Տեր Հիսուսի փրկարար խաչելության մասին, աղջիկն ապաշխարեց: Հանկարծ ամեն բան փոխվեց նրա կյանքում: Նա այլևս չէր խուսափում լսելուց:
   Ինչո՞ւ է անաստվածը փախչում: Եվ որտեղի՞ց այդ մշտական վախը: Քո մեջ է՞լ այդպիսի վախ կա, փախչում ես Աստծո խոսքի՞ց, զգուշացիր:
Իմացիր, որ Աստծո մոտ շ՜ատ ապահով է...