Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

19 июня 2014 г.

ԿԱՐԴԱ՛

Եթե չես կարդում Աստվածաշունչ, ապա անպայման սկսիր կարդալ  
Հովհաննեսի ավետարանը:
http://xaghagh.blogspot.com/2014/06/blog-post_19.html

Комментариев нет:

Отправить комментарий