Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

31 января 2014 г.

Խռովել ու մոլորվել է... (երգ)

Նոր տեսանյութ 2014
Հովսեփ Սայադյան

Комментариев нет:

Отправить комментарий