Сообщения

Сообщения за Октябрь, 2013
«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Եւ ինչպէս Նոյի օրերը

Изображение
 Եւ ինչպէս Նոյի օրերն, այնպէս կ’լինի եւ մարդի Որդու գալուստը։ Որովհետեւ ինչպէս որ էին ջրհեղեղից առաջ եղած օրերը, ուտում էին եւ խմում էին, կին էին առնում եւ մարդի էին գնում, մինչեւ այն օրն, որ Նոյը մտաւ տապանը. Եւ չ’գիտացին, մինչեւ որ ջրհեղեղն եկաւ, եւ ամենքը վեր առաւ, այնպէս կ’լինի եւ մարդի Որդու գալուստը։ Այն ժամանակ երկու հոգի կ’լինին արտումը. Մէկը կ’առնուի՝ եւ մէկը կ’թողուի։ Եւ երկու հոգի մի ջաղացում կ’աղան՝ մէկը կ’առնուի եւ մէկը կ’թողուի։ Արդ՝ արթուն կացէք. Որ չ’գիտէք թէ ո՞ր ժամում ձեր Տէրը կ’գայ։ Բայց այս իմացէք, որ եթէ տան տէրը գիտենար թէ որ պահում կ’գայ գողը, արթուն կ’կենար եւ թող չէր տալ որ իր տունը ծակեն։ Սորա համար դուք էլ պատրաստ կացէք որ այն ժամին, որ դուք չէք կարծում, մարդի Որդին կ’գայ։   Մատթեոս 24:37     Տերը շուտով գալու է, այս խոսքերը, որ մեր Տեր Հիսուսը խոսեց, այս ժամանակներում ավելի է իրականանում, երբ տեսնում ենք աշխարհում կատարվելիքը:

"Հայրի՛կ էլ աղոթք մի արա..."

Изображение
Եւ կանչիր ինձ նեղութեան օրումը. Եւ ես կազատեմ քեզ, եւ դու կփառաբանես ինձ։ Սաղմոս 50.15    Ռիչարդ Վիվերը, նախկին հանքափորը, որ շնորհատու քարոզիչ էր, մի օր ծանր վիճակ ապրեց իր ընտանիքով: 36 ժամ է, ինչ նրանք ուտելու ոչինչ չունեին:     Տանը ո՛չ մթերք էր մնացել, ո՛չ էլ դրամ: Նրանք երեքով նստեցին սեղանի շուրջ:
1 Սկզբումն էր Բանը. Եւ Բանն Աստուծոյ մօտ էր. Եւ Բանն Աստուած էր։ 2 Նա սկզբումն Աստուծոյ մօտ էր։ 3 Ամեն ինչ նորանով եղաւ, եւ առանց նորան ոչինչ չ’եղաւ, ինչ որ եղաւ։ 4 Նորանով էր կեանքը, եւ կեանքը մարդկանց լոյսն էր։

Ռիչարդ Վուրմբրանդ (1909-2001)

Изображение
Ռիչարդ, Միքայել, Սաբինա  Ռումինիա: Ընդունվեց կոմունիզմը և սկսվեց քրիստոնյաների հալածանքներն ու հետապնդումները: Ռիչարդ Վուրմբրանդը, որ ծառայում էր Հիսուս Քրիստոսին, իր կնոջ՝ Սաբինայի և որդու՝ Միքայելի հետ շատ չարչարանքների ենթարկվեցին: Ռիչարդ Վուրմբրանդը ձերբակալվեց և շատ տառապանքներ կրելով 14 տարի անցկացրեց բանտերում: Սակայն հավատարիմ մնաց իր Փրկչին՝ Քրիստոսին: Ավելի մանրամասները՝ տեսանյությում...

Փրկություն

Изображение
Հրայր Ամիրբեկյան Սիրելինե՛ր, Ա Պետրոս 1.8-9-ում կարդում ենք. <<...դուք չտեսած՝ կը սիրէք, զոր հիմա չեք տեսներ, բայց կը հաւատաք, և ուրախ էք անպատմելի և փառաւորեալ խնդութիւնով, Ձեր հաւատքին վախճանը ընդունելով, այսինքն հոգիներնուդ փրկութիւնը>>: Ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնենք այս խոսքերին, և քանի որ այս խոսքերն իմ կյանքում կատարվել են, ես կպատմեմ այդ անպատմելի և փառավոր ուրախության մասին: