9 авг. 2013 г.

ճանապարհ

Կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարդիս առաջին, բայց նորա վախճանը մահուան ճանապարհներ են։ Առակաց 16.25
Արդյոք ո՞ր ճանապարհումն ես, և ո՞ւր ես գնում: Այս ճանապարհն է միակ ճշմարիտ ճանապարհը մեր գնացած բոլոր ճանապարհներից: <<Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով>>: Հովհ. 14.6   <<Նեղ դռնովը ներս մտէք. Որովհետեւ լայն է դուռը եւ ընդարձակ ճանապարհը՝ որ կորուստն է տանում. Եւ շատեր են նորանով գնացողները։ Քանի՜ նեղ է դուռը՝ եւ նեղուածք է ճանապարհը, որ տանում է կեանքը. Եւ քիչ են նորան գտնողները>>։ Մատթ. 7.13,14
   Միակ ճշմարիտ ճանապարհը Հիսուսն է, մնացած բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի կորուստ:
   Նեղված ճանապարհո՞ւմ ես գտնվում արդյոք... Առակաց 16.2 Մարդիս բոլոր ճանապարհները մաքուր են իր աչքի առաջին. Բայց Տէրն է հոգիները կշռողը։ 
_____________
Առակաց 3
6 Քո բոլոր ճանապարհներումը ճանաչիր նորան, եւ նա կ՛ուղղէ քո ճանապարհները։
17 Նորա ճանապարհները հաճելի ճանապարհներ են, եւ նորա բոլոր շաւիղները խաղաղութիւն են։

18 Նա կենաց ծառ է նորանց համար որ բռնել են նորան, եւ նա իրան պինդ բռնողին երջանիկ կ՛անէ։
31 Բռնաւոր մարդին մի նախանձիր, եւ նորա բոլոր ճանապարհներին մի հաւանիր.
______________
Առակաց 8
32 Եւ հիմա, որդեակներ, լսեցէք ինձ. Եւ երանի՜ նորանց, որ պահում են իմ ճանապարհները։
33Խրատ լսեցէք եւ իմաստուն եղէք, եւ մի մերժէք։
34 Երանի՜ այն մարդին որ ինձ մտիկ է անում, որ ամեն օր հսկում է իմ դռների մօտ, եւ իմ դրանդիքի մուտքերը պահում է։
35 Որովհետեւ ինձ գտնողը կեանք է գտել, եւ Տէրիցը շնորհք կ՛ստանայ։
36 Բայց ինձ դէմ մեղանչողը կ՛վնասէ իր հոգիին, բոլոր ինձ ատողները մահն են սիրում։

Մտածի՛ր այս մասին...