Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

18 мая 2013 г.

Բանական ու անխարդախ կաթ

Հրայր Ամիրբեկյան
քարոզ` (Բանական ու անխարդախ կաթ)

Հանքավան 2004 
"Քարոզներ" բաժնից

Комментариев нет:

Отправить комментарий