Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 12 Սերմեցէք ձեզ համար արդարութիւնով, հնձեցէք ողորմութեան համեմատ, խամահատ մշակեցէք ձեզ համար, ըստ որում ժամանակ է Տիրոջը որոնելու, մինչեւ որ ինքը գայ եւ ար...

18 мая 2013 г.

Բանական ու անխարդախ կաթ

Հրայր Ամիրբեկյան
քարոզ` (Բանական ու անխարդախ կաթ)

Հանքավան 2004 
"Քարոզներ" բաժնից

Комментариев нет:

Отправить комментарий