Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

18 мая 2013 г.

Բանական ու անխարդախ կաթ

Հրայր Ամիրբեկյան
քարոզ` (Բանական ու անխարդախ կաթ)

Հանքավան 2004 
"Քարոզներ" բաժնից

Комментариев нет:

Отправить комментарий