Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 21 Եւ նորա մեծաւորը պիտի իրանից լինի, եւ նորա իշխանն իր միջիցը պիտի դուրս գայ, եւ ես պիտի մօտեցնեմ նորան, եւ նա պիտի մօտ լինի ինձ. որովհետեւ ո՞վ է նա որ վս...

19 марта 2013 г.

Շտապի՛ր

Եվ Աստված սիրում է մեզ
Դրա համար Նա իր միածին Որդուն ուղարկեց, որ կյանք ունենանք:Հովհ.3.16
Ընդունի՛ր Նրան, և կյանք կունենաս:
Դու դեռ ժամանակ ունես, 
բայց չգիտես մինջև երբ. Շտապի՛ր:
Մի ասա, թե չեմ փրկվելու, դու փրկված ես այն պահից, երբ ընդունես Հիսուսին: 
Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին և կփրկվես դու և քո տունը:Գործք առ. 16.31
  
Հենց այս պահին, այո հենց այս պահին, որ դու կարդում ես այս տողերը, Նա սպասում է քեզ, Նա կենդանի է: Դու Աստծո մոտ տեղ ունես:
...Սուրբ Հոգին ասում է. Այսօր՝ եթէ նորա ձայնը լսէք, Մի խստացնէք ձեր սրտերը...: Եբրայեցիս 3.7,8

Комментариев нет:

Отправить комментарий