Сообщения

Сообщения за 2013
«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Ահա ես եկա հոգով ասելու

նոր տեսանյութ

Մենակություն (քարոզ)

Հրայր Ամիրբեկյան

2012 դեկտեմբեր 21

Изображение
Մեկ տարի առաջ Խաղաղություն բլոգ կայքում տեղադրվեց մի թեմա հետևյալ վերնագրով.   << Աշխարհի վերջը 2012թ. դեկտեմբերին >> : Այդ թեմայից հետո անցել է մեկ տարի, սակայն աշխարհի վերջը չեղավ: Դա գալիս է ասելու, որ մարդկանց մեջ սուտ լուրեր են տարածվում, որը բերում, հանգեցնում է այն չար իրողությանը, որ մարդիկ չհավատան աշխարհի վերջի օրվա իրականությանը: Կարդա՝  2Պետրոս 3

Իգոր Ազանով. խրատներ

Իգոր Ազանով 14659

Որտե՞ղ ես անցկացնելու...

Изображение
Եւ երբոր նորանք գնացին գնելու, փեսան եկաւ. Եւ պատրաստները նորա հետ հարսանիքը մտան, եւ դուռն փակուեցաւ։ Մատթ 25.10    Երիտասարդը մի քանի ատամ ուներ հանելու, ուստի ատամնաբույժն առաջարկեց տեղական անզգայացման փոխարեն ծիծաղաբեր գազ օգտագործել:    Նարկոզի վիճակում հիվանդը երազ տեսավ. ինքը կանգնած էր երկնքի արքայության դարպասի մոտ, միայն, ցավոք, դրսում: Քիչ անց դարպասի դռները փակվեցին նրա առջև: Նա ցնցվեց և այդ ժամանակ էլ աչքերը բացեց:

Կապուտակ երկինք (հոգևոր երգ)

Անդրե Մյուրի

Изображение
ԿԵՑԵՔ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԵՋ, ՔԱՆԻ ՈՐ ԻՆՔՆ ԱՍՏՎԱԾ ՄԻԱՑՐԵՑ ՁԵԶ ՆՐԱ ՀԵՏ <<Եւ դուք նրանից եք Հիսուս Քրիստոսումը, որ Աստուածանից մեզ համար եղաւ իմաստութիւն եւ արդարութիւն եւ սրբութիւն եւ փրկութիւն >>:  1 Կորնթ. 1: 30 «Դուք Հիսուս Քրիստոսում եք»: Կորնթոսի հավատացյալները դեռևս թույլ էին, մարմնավոր, սակայն Պողոսն ուզում էր, որպեսզի ամենասկզբից նրանք հստակ hասկանային, որ իրենք նույնպես գտնվում են Հիսուս Քրիստոսի մեջ: Ողջ քրիստոնեական կյանքը կախված է Քրիստոսի մեջ մեր դիրքի հստակ գիտակցումից: Ամենաէականը դրա համար` մեր վստահության ամենօրյա աճն է այն բանում, որ մենք կենում ենք Հիսուս Քրիստոսում:

Սոցիալական կայքեր

Ռիչարդ Ցիմմերման 3598

Անվնաս մահադեղը

Изображение
''Օձեր վեր կառնեն, եւ եթէ մի մահադեղ խմեն, նորանց վնաս չի տալ. հիւանդների վերայ ձեռք կ’դնեն, եւ նորանք կ’առողջանան''։   Մարկոս 16.18   Նախորդը՝ << Մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի >>   Սունդարը հեռանում էր տանից՝ հիշելով իր Տիրոջ խոսքը. <<Աղվեսները որջեր ունեն, և երկնքի թռչունները՝ բույներ, բայց Մարդու Որդին գլուխը դնելու տեղ չունի>>: Տնից բավականաչափ հեռանալով և դեպի Ռուփար քաղաքը տանող անտառը հասնելով՝ նա ծունկի իջավ և ազատություն տվեց իր արցունքներին ու աղաղակին:

Եւ ինչպէս Նոյի օրերը

Изображение
 Եւ ինչպէս Նոյի օրերն, այնպէս կ’լինի եւ մարդի Որդու գալուստը։ Որովհետեւ ինչպէս որ էին ջրհեղեղից առաջ եղած օրերը, ուտում էին եւ խմում էին, կին էին առնում եւ մարդի էին գնում, մինչեւ այն օրն, որ Նոյը մտաւ տապանը. Եւ չ’գիտացին, մինչեւ որ ջրհեղեղն եկաւ, եւ ամենքը վեր առաւ, այնպէս կ’լինի եւ մարդի Որդու գալուստը։ Այն ժամանակ երկու հոգի կ’լինին արտումը. Մէկը կ’առնուի՝ եւ մէկը կ’թողուի։ Եւ երկու հոգի մի ջաղացում կ’աղան՝ մէկը կ’առնուի եւ մէկը կ’թողուի։ Արդ՝ արթուն կացէք. Որ չ’գիտէք թէ ո՞ր ժամում ձեր Տէրը կ’գայ։ Բայց այս իմացէք, որ եթէ տան տէրը գիտենար թէ որ պահում կ’գայ գողը, արթուն կ’կենար եւ թող չէր տալ որ իր տունը ծակեն։ Սորա համար դուք էլ պատրաստ կացէք որ այն ժամին, որ դուք չէք կարծում, մարդի Որդին կ’գայ։   Մատթեոս 24:37     Տերը շուտով գալու է, այս խոսքերը, որ մեր Տեր Հիսուսը խոսեց, այս ժամանակներում ավելի է իրականանում, երբ տեսնում ենք աշխարհում կատարվելիքը:

"Հայրի՛կ էլ աղոթք մի արա..."

Изображение
Եւ կանչիր ինձ նեղութեան օրումը. Եւ ես կազատեմ քեզ, եւ դու կփառաբանես ինձ։ Սաղմոս 50.15    Ռիչարդ Վիվերը, նախկին հանքափորը, որ շնորհատու քարոզիչ էր, մի օր ծանր վիճակ ապրեց իր ընտանիքով: 36 ժամ է, ինչ նրանք ուտելու ոչինչ չունեին:     Տանը ո՛չ մթերք էր մնացել, ո՛չ էլ դրամ: Նրանք երեքով նստեցին սեղանի շուրջ:
1 Սկզբումն էր Բանը. Եւ Բանն Աստուծոյ մօտ էր. Եւ Բանն Աստուած էր։ 2 Նա սկզբումն Աստուծոյ մօտ էր։ 3 Ամեն ինչ նորանով եղաւ, եւ առանց նորան ոչինչ չ’եղաւ, ինչ որ եղաւ։ 4 Նորանով էր կեանքը, եւ կեանքը մարդկանց լոյսն էր։

Ռիչարդ Վուրմբրանդ (1909-2001)

Изображение
Ռիչարդ, Միքայել, Սաբինա  Ռումինիա: Ընդունվեց կոմունիզմը և սկսվեց քրիստոնյաների հալածանքներն ու հետապնդումները: Ռիչարդ Վուրմբրանդը, որ ծառայում էր Հիսուս Քրիստոսին, իր կնոջ՝ Սաբինայի և որդու՝ Միքայելի հետ շատ չարչարանքների ենթարկվեցին: Ռիչարդ Վուրմբրանդը ձերբակալվեց և շատ տառապանքներ կրելով 14 տարի անցկացրեց բանտերում: Սակայն հավատարիմ մնաց իր Փրկչին՝ Քրիստոսին: Ավելի մանրամասները՝ տեսանյությում...

Փրկություն

Изображение
Հրայր Ամիրբեկյան Սիրելինե՛ր, Ա Պետրոս 1.8-9-ում կարդում ենք. <<...դուք չտեսած՝ կը սիրէք, զոր հիմա չեք տեսներ, բայց կը հաւատաք, և ուրախ էք անպատմելի և փառաւորեալ խնդութիւնով, Ձեր հաւատքին վախճանը ընդունելով, այսինքն հոգիներնուդ փրկութիւնը>>: Ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնենք այս խոսքերին, և քանի որ այս խոսքերն իմ կյանքում կատարվել են, ես կպատմեմ այդ անպատմելի և փառավոր ուրախության մասին:

Երազ (ասմունք)

Изображение

Անհավատալի ապացույցներ

Изображение
Չ որս տարեկան Կոլտոն Բարպոն ծանր հիվանդացավ: Ամեն բան սկսվեց նրանից, որ նա սկսեց հաճախակի վազել զուգարան: Սկզբում մտածեցին, թե դա սովորական փորլուծություն է, քանի որ այդ ժամանակ նման վարակ էր տարածված: Սակայն մի քանի օրից Կոլտոնի վիճակն ավելի վատացավ:      Բժիշկները հայտնաբերեցին, որ նրա կույր աղիքը պայթել է, և վարակը տարածվել է ողջ մարմնով:

Խաչի խորհուրդ

Նոր տեսանյութ Նորայր Ֆահրադյան

Ջոն Հարպեր TITANIC

Изображение
Ջոն Հարպեր ՏԻՏԱՆԻԿ | TITANIC «Բայց Աստուած նրան ասեց Անմիտ հենց այս գիշեր հոգիդ քեզանից ետ կպահանջեն»: Ղուկաս 12:20     Արդեն մեկ դար է ինչ Տիտանիկ նավը սուզվեց: Դա ամենա մեծ նավն էր, որ երբևէ կառուցվել էր: Նրանք այն կոչել էին «Անխորտակելի»: Սակայն խորտակվեց իր առաջին իսկ ճանապարհորդության ժամանակ: Մարդկությունը կարծես ասեր. «Այլևս Աստծո պահպանությունը մեզ պետք չէ, մենք կարող ենք ինքներս մեզ պահել, մե՛նք կառուցել ենք անխորտակելի մի նավ: Ուրեմն մենք քո օգնության կարիքը չունենք»: Շինարարները, գծագրիչները, կապիտանը, նավակազմն ու լուրերը հայտարարեցին ողջ աշխարհին, որ այս նավը անխորտակելի է: Սակայն, ողբերգական դեպք պատահեց: Այդ նավը խորտակվեց իր առաջին իսկ ճամփորդության ժամանակ, և ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին ապացուցելու, որ մենք դեռ Աստծո կարիքը զգում ենք ամեն դեպքում:   «Տուր մեզ քո օգնությունը նեղության մեջ, որովհետեւ մարդի օգնությունը փուչ է » (Սաղմոս 60:11 ):     Այդ երեկո Ապրիլ 14, 1912, ժամը 11:40 – ին, տեղի ունեցավ պատմության մեջ ամենա մեծ ծովային աղետը: Մեծ Տիտա

Կյանքի վկայություն

Վահե եղբայր Կյանքի վկայություն 2013թ. Հանքավան

Ընդունի՛ր Հիսուսին

Изображение
    Հիսուսը մեզ հետ է ամեն վայրկյան, ու հիմա այստեղ է:     Նա նայում է քեզ ու գիտի, որ կարդում ես այս տողերը: Նա սպասում է քեզ, մի՛ մերժիր Նրա կանչը: Լսիր քո սրտում Նրա թակոցը, Նա թակում է սրտիդ դուռը ամեն վայրկյանի ընթացքում: Եթե բացես, Տիեզերքի արարիչ Աստվածը ներս կմտնի ու ընթրիք կանի քեզ հետ ու դու Նրա հետ: Սրտանց համաձայնվիր Նրա հետ ու հավատա.

ճանապարհ

Изображение
Կա ճանապարհ, որ ուղիղ է մարդիս առաջին, բայց նորա վախճանը մահուան ճանապարհներ են։ Առակաց 16.25 Արդյոք ո՞ր ճանապարհումն ես, և ո՞ւր ես գնում: Այս ճանապարհն է միակ ճշմարիտ ճանապարհը մեր գնացած բոլոր ճանապարհներից:   <<Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով>>: Հովհ. 14.6      <<Նեղ դռնովը ներս մտէք. Որովհետեւ լայն է դուռը եւ ընդարձակ ճանապարհը՝ որ կորուստն է տանում. Եւ շատեր են նորանով գնացողները։ Քանի՜ նեղ է դուռը՝ եւ նեղուածք է ճանապարհը, որ տանում է կեանքը. Եւ քիչ են նորան գտնողները>>։ Մատթ. 7.13,14

Խաղաղ խաղաղություն, Սմիթ Վիգլսվորթ

Изображение
Միակ զայրույթը, որ արտահայտում էր Սմիթ Վիգլսվորթը, միշտ ուղղված էր լինում սատանայի դեմ: Մեկ անգամ չէ, որ նա Աստվածային այցելություն էր ունեցել: Նա վկայում էր, որ ոչ միայն Աստծո ներկայությունն է զգացել, այլ նաև տեսել է Նրան՝ որպես կենդանի անձնավորություն: Նա ունեցել է նաև սատանայական այցելություն, բայց երբեք չի վախեցել սատանայից:

Տէ՛ր, Տէ՛ր

Изображение
Ոչ թէ ամեն ինձ Տէ՛ր, Տէ՛ր ասողը կ’մտնէ երկնքի արքայութիւնը. Այլ նա որ կատարում է իմ Հօր կամքը, որ երկնքումն է։ Շատերը կ’ասեն ինձ այն օրը, Տէ՛ր, Տէ՛ր, չէ՞ որ քո անունովը մարգարէացանք, եւ քո անունովը դեւեր հանեցինք, եւ քո անունովը շատ զօրութիւններ գործեցինք։ Եւ ես այն ժամանակ պարզ կ’ասեմ նորանց, թէ Երբէք ձեզ չեմ ճանաչել. ինձանից դէն գնացէք, ով անօրէնութիւն գործողներ։ Մատթեոս 7.21-23

Զգո՛ւյշ աշխարհի սիրուց

Изображение
Եթե քո մեջ, ո՛վ հավատացյալ կա աշխարհի հանդեպ սեր, զգուշացիր: Եթե զգում ես, որ սիրում ես աշխարհիկ երգեր, աշխարհիկ ֆիլմեր, աշխարհային հանդերձներ՝ <<մոդայիկ>> զգեստներ, կոշիկներ, սանրվածք, խոսելաձև, աշխարհիկ ընկերակցություններ և այլն, ապա դա շատ վտանգավոր է: Հիշի՛ր, թե ինչ է ասվում 1 Հովհաննես 2.15-17-ում <<Մի սիրէք աշխարհքը. Եւ ոչ էլ այն որ աշխարհքի մէջ է։ Եթէ մէկն աշխարհքը սիրէ, Հօր սէրը նորանում չէ. Որովհետեւ ամեն ինչ որ աշխարհքումն է՝ մարմնի ցանկութիւնը, աչքերի ցանկութիւնը եւ այս կեանքի ամբարտաւանութիւնը, Հօրիցը չէ, այլ աշխարհքիցն է։ Եւ աշխարհքը անցնում է եւ նորա ցանկութիւնն էլ, բայց Աստուծոյ կամքն անողը մնում է յաւիտեան>>:

Եկեղեցի, փախի՛ր

Изображение
Կարտեր Կոնլոնը սա քարոզեց Նյու Յորքի երկնաքերների փլուզմանը (2001թ. սեպտեմբերի 11) հաջորդող առաջին կիրակի օրը:     2001թ. սեպտեմբեր 11 ԱՄՆ  Լսե՛ք ուշադիր, այնպես, ինչպես դեռ չեք լսել Ձեր կյանքում երբևէ: Իմ հիշողություններում սեպտեմբերի 11-ի ողբերգությունն ընդմիշտ դրոշմվել է այն պատմությամբ, որը ես լսեցի ոստիկանության սպայից: Նա պատմում էր, թե ինչպիսի վախ ու սարսափ կար փլուզվող երկնաքերներից

Երկրպագու. ՛՛Մտածի՛ր այս մասին՛՛

Изображение
  Հիսուսը նորան ասեց. Կին, հաւատա ինձ, որ ժամանակ կ’գայ, որ այն ժամանակ ոչ այս սարումը կ’երկրպագէք Հօրը, եւ ոչ էլ Երուսաղէմումը։  Դուք երկրպագում էք նորան, որ դուք չ’գիտէք. Մենք երկրպագում ենք նորան, որ գիտենք. որովհետեւ փրկութիւնը Հրէաներիցն է։  Բայց ժամանակ կ’գայ, եւ հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով եւ ճշմարտութիւնով կ’երկրպագեն Հօրը, որովհետեւ Հայրն էլ այսպէս է ուզում իր երկրպագողներին։  Աստուած Հոգի է, եւ նորան երկրպագողները պէտք է հոգով եւ ճշմարտութիւնով երկրպագեն։ Հովհաննես 4.21-24       Իսկ դո՛ւ սիրելի ընթերցող, ճշմարի՞տ ես երկրպագում Աստծուն: Ինչո՞վ ես զբաղված ամեն օր, ի՞նչ նպատակ, ծրագիր ունես: 

1 Հովհաննեսի 4գլուխ

Պէտք է փորձել հոգիները թէ արդեօք Աստուածանի՞ց են։ Յորդոր եղբայրական սէր ունենալու։   1 Սիրելիներ, ամեն հոգու մի հաւատաք. այլ փորձեցէք հոգիները թէ արդեօք Աստուածանից են. որովհետեւ շատ սուտ մարգարէներ են դուրս եկել աշխարհք։ 2 Սորանով ճանաչեցէք Աստուծոյ Հոգին. ամեն հոգի որ խոստովանում է Յիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստուածանից է։ 3 Եւ ամեն հոգի որ չէ խոստովանում Յիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստուածանից չէ. Եւ նա Նեռի հոգին է, որ լսեցիք թէ գալիս է, եւ հիմա արդէն աշխարհքումն է։ 4 Դուք Աստուածանից էք, որդեակներ, եւ յաղթեցիք նորանց. Որովհետեւ աւելի մեծ է նա որ ձեզանում է, քան թէ նա որ աշխարհքիս մէջ է։

Զգուշացեք երգերից

Изображение
Արիականության հերձվածողություն (հատված եկեղեցու պատմությունից մ.թ.300-600թթ):    Արիականությունը հարց բարձրացրեց Հիսուսի` կատարյալ Աստվածության մասին: Արիանոսը` հերձվածողության հիմնադիրը, Ալեքսանդրիայի եկեղեցու երեցն էր: Նա սովորեցնում էր, որ Հիսուսը չի եղել հավերժական մշտագոյ Աստված, այլ պարզապես ստեղծվել է: Արիանոսը լավ աստվածաբան չեր, բայց նա երգերի գերազանց հորինող էր:

Փոքրիկ Նոր Կտակարանը

Изображение
   Ֆ լորիդա նահանգում մի բանտարկյալ կար: Նրա կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչը իմանալով նրա մասին, որոշեց այցելել: Երկար ճանապարհ անցավ, որպեսզի հասներ բանտ և տեսներ նրան: Իր նախկին աշակերտը ասաց. <<Տեսնում եմ դու դեռ չես հուսահատվել ինձ պես անուղղելի մեկից>>: Ուսուցիչը շատ փորձեց նրան իր հորդորներով և Աստծո սիրով ետ բերել, բայց ոչինչ չստացվեց:     Բանտարկյալը թեև չլսեց դարձի գալու կոչերը, սակայն վերցրեց Նոր Կտակարանը և խոստացավ կարդալ:

Բանական ու անխարդախ կաթ

Հրայր Ամիրբեկյան քարոզ`  (Բանական ու անխարդախ կաթ) Հանքավան 2004  "Քարոզներ" բաժնից

Չեմ կարող թողնել Քրիստոսին...

Изображение
Սկիզբը՝ Սադհու Սունդար Սինգհ ՛՛Մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի՛՛    Սունդարի ներքին խաղաղությանը հաջորդեց արտաքին կռիվների և հալածանքների բուռն ժամանակաշրջանը: Ընտանիքից բացի, նրա կյանքում կատարված փոփոխությունը նկատեցին նաև դպրոցի նրա ընկերներն ու ուսուցիչները:    Դպրոցի բոլոր անկարգությունների պարագլուխը դարձել էր մարդկանց դեպի Քրիստոսին առաջնորդող համարձակ վկա, Աստվածաշունչն այրողը դարձել էր Ավետարանը միշտ իր ձեռքին շրջող նվիրյալ, քրիստոնյա ուսուցիչների ոխերիմ թշնամին դարձել էր նրանց մտերիմ բարեկամը:

Վերջին ժամանակների նշանները

Изображение
Сергей Нечитайло 6312

Ողջ վիճակով թաղուած...

Изображение
Թարգմանված է արաբերենից Ե գիպտոսէն մուսուլման մարդ մը իր կինը, ծծկեր զաւակն ու ութամեայ աղջիկը սպանած է, որուհետեւ տեսած է, թէ իր կինը Աւետարան կը կարդայ:      Աղջիկները ողջ վիճակով թաղուած են: Եւ մարդը զինուորութեանը լուր տուած է, մեղադրելով իր հօրեղբայրը: 15 օրեր ետք նոյն ընտանիքէն մէկը կը մահանայ, եւ երբ կու գան որ թաղեն, հողին տակ կը տեսնեն երկու աղջնակները, որոնք տակաւին ողջ էին:

Անհանգստացնող հարց. Սեր

Изображение
   Ա մենից կարևորը Սերն է, որ իրար սիրենք. «Եվ եթէ իմ ամեն ապրանքներն աղքատներին ուտեցնեմ եւ իմ մարմինը մատնեմ որ այրվի, բայց սեր չ’ունիմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենալ»-ասում է առաքյալը (Ա Կոր.13.3): Հիսուսն ասում է. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտովը քո բոլոր անձովը եւ քո բոլոր մտքովը։ Սա է առաջին եւ մեծ պատվիրանքը։ Երկրորդն էլ սրան նման. Սիրիր քո ընկերին քո անձի պես։ Այս երկու պատվիրանքից կախված են բոլոր օրենքը եւ մարգարեքը» Մատթ. 22.37-40։ Առաջինը պետք է սիրենք Աստծուն, և ոչ թե մեր ուզած ձևով, այլ Տիրոջ ուզած ձևով, և երկրորդը՝ ընկերոջդ քո անձի պես: Եթե չես սիրում, ուրեմն ատում ես: Դու հնարավոր է չես զգում քո մեջ ատելություն նրա հանդեպ, ում չես սիրում, բայց երբ որ պարագան գա. դու կտեսնես, որ իրականում ատում ես:

Հույս, Հավատ, ՍԵՐ

Եթէ մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խօսիմ, բայց սէր չ’ունիմ, ես եղայ ձայն հանող պղինձ, կամ հնչեցող ծնծղայ։ Եւ եթէ մարգարէութիւն ունենամ, եւ գիտենամ ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտութիւնը. Եւ եթէ ամեն հաւատքն ունենամ, մինչեւ սարերն էլ տեղափոխելու, բայց սէր չ’ունիմ, ոչինչ եմ։

Ռայնհարդ Բոնկե 2005

Изображение
Ռայնհարդ Բոնկեի ավետարանչությունը Ավստրալիայում: Hillsong (2005), Սիդնեյ  ,

Շտապի՛ր

Изображение
Եվ Աստված սիրում է մեզ Դրա համար Նա իր միածին Որդուն ուղարկեց, որ կյանք ունենանք: Հովհ.3.16 Ընդունի՛ր Նրան, և կյանք կունենաս: Դու դեռ ժամանակ ունես,  բայց չգիտես մինջև երբ. Շտապի՛ր : Մի ասա, թե չեմ փրկվելու, դու փրկված ես այն պահից, երբ ընդունես Հիսուսին:  Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին և կփրկվես դու և քո տունը: Գործք առ. 16.31     Հենց այս պահին, այո հենց այս պահին, որ դու կարդում ես այս տողերը, Նա սպասում է քեզ, Նա կենդանի է: Դու Աստծո մոտ տեղ ունես : ...Սուրբ Հոգին ասում է. Այսօր՝ եթէ նորա ձայնը լսէք, Մի խստացնէք ձեր սրտերը...: Եբրայեցիս 3.7,8

1 Թեսաղոնիկեցիս 5

1 Բայց այն ժամերի եւ ժամանակների համար, եղբարք, պէտք չ’ունիք գրել ձեզ։ 2 Որովհետեւ դուք ինքներդ հաստատ գիտէք, թէ Տիրոջ օրը ինչպէս գիշերուայ գող՝ այնպէս կ’հասնէ։ 3 Վասն զի երբոր կ’ասեն թէ խաղաղութիւն եւ ապահովութիւն է, այն ժամանակ յանկարծակի կ’հասնէ նորանց վերայ կորուստը ինչպէս ցաւը յղիի վերայ, եւ նորանք չեն պրծնիլ։ 4 Իսկ դուք, եղբարք, խաւարումը չէք, որ այն օրը գողի պէս ձեզ վերայ հասնէ։     5 Դուք ամենդ լոյսի որդիք էք եւ ցերեկի որդիք, գիշերինը չենք եւ ոչ խաւարինը։ 6 Ապա ուրեմն չ’քնենք ուրիշների պէս, բայց արթուն եւ զարթուն լինենք։

Ընտրություն. կյանք, մահ

Изображение
Դիտեցի՞ք տեսանյութը նախորդ էջի: Հիրավի, Տեր Հիսուսի ասածները իրականանում են մեր օրերում և այն էլ մեր իսկ աչքերի առաջ: Տերն ամեն անգամ մեր սրտերի հետ խոսում է և կանչում: Նա մեզ սիրում է : Մեր գործը միայն մեկ բան է. ընտրություն կատարել :  Իսկ դո՛ւ ընտրե՞լ ես... և ո՞ւմ ես ընտրել: Տերը քեզ տվել է ազատ կամք, որ դու ընտրություն կատարես:

Աշխարհի վերջը գուժող 7 նշանները

Изображение

Կը սիրէմ Քեզ

Կ՛ըսես, թե՝ ես կը սիրէմ Քեզ: Կը բարկանաս, կը նախատես, Կը տրտնջաս, կը բամբասես, Կը բողոքես, Հետն ալ կ՛ըսես՝ կը սիրէմ Քեզ: Կը բողոքես, կը հայհոյես, Կը նախանձես, Կ՛արհամարհես ուրիշներու, Նորեն կ՛ըսես՝ կը սիրէմ Քեզ: Կը շնանաս մտքով թաքուն, Կը խռովես ու կը նեղվես,

Աստվածպաշտության կերպարանք

Изображение
2 Տիմոթեոս 3.1-5 Սա գիտացիր, որ հետի օրերումը չար ժամանակներ կգան։ Որովհետեւ մարդիկ կլինին ինքնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողների անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, Անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուժկալ, դաժան, անբարեսեր, Մատնիչ, հանդուգն, գոռոզ, ավելի ցանկասեր քան թե աստվածասեր։ Որ աստվածպաշտության կերպարանքն ունին, բայց նրա զորությունն ուրացած են.   ...խոստովանում են թէ Աստուծուն գիտեն, բայց իրանց գործերովն ուրանում են նորան. Պիղծ են եւ անհնազանդ եւ ամեն բարի գործի համար անպիտան։ Տիտոս 1.16

Տարօրինակ մարդ արարած

Изображение
Տ արօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած Մոմի լույսով` խավարի մեջ համատարած Կհալածես դու տեսիլքներ արևավառ Կխարխափես և խավարին չես հավատա: Ա րցունքներիդ միգամածին խորին տմույն Գիտես նայել արշալույսի ճաճանչներին Սգի քողի տակ հուսալից դու սիրահար` Կտառապես և վշտերիդ չես հավատա: Վ զիդ շղթա և թևերիդ ծանր կապանք` Դու կփորձես արծիվներին վայել ճախրանք Եվ այս կյանքի մեծ բանտի մեջ բազմակամար Դու կխեղդվես` շղթաներիդ չես հավատա: Փ ուշ ու տատասկ քեզ կարյունեն ճամփիդ վրա, Բայց խոցոտված քո մատներով արյունլվա Դու կորոնես ծաղիկների հոգին պայծառ, Ցավից կոռնաս և ցավերիդ չես հավատա: Տ արօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած Քո ձեռքերով հողին կտաս կյանքեր ծաղկած Կզգաս դեմքիդ մահվան քամին և հողմավար Կընկնես անշունչ, սակայն մահվան չես հավատա: Մուշեղ Իշխան

Սադհու Սունդար Սինգհ

Изображение
Մոր մահից հետո Սունդարն ավելի ագրեսիվ դարձավ և ավելի հակադրվեց քրիստոնեությանն ու Աստվածաշնչին: Մի օր աշակերտների ներկայությամբ նա պատռեց ու այրեց Աստվածաշունչը՝ հայտարարելով, որ նրանում գրված ամեն ինչ սուտ է: Նա բացահայտ ատելությամբ էր վարվում նաև քրիստոնյաների՝ ուսուցիչների ու միսիոներների հետ՝ ծաղրելով և անպատվելով նրանց: Դրան զուգահեռ նա ամեն կերպ ջանք էր գործադրում գտնել խաղաղությունը: Տասնհինգ տարեկանում տղան ոչ միայն քաջատեղյակ էր կրիշնայական «Բհագավագիտային», հինդուիստական «Վեդաներին», «Գրանթին» այլև Ղուրանին, բայց հոգու խաղաղություն չէր գտնում: Ինչքան նա բացում էր Աստվածաշունչը և կարդում, այնքան իրեն կողոպտված ու փոթորկված էր գտնում:

Սամվել Ղազարյանի վկայությունը

Изображение
Մի վախենար, որովհետեւ ես քեզ փրկել եմ, քո անունովը կանչել եմ, թե դու իմն ես։ Երբոր ջրերիցն անցնես, ես քեզ հետ եմ, եւ եթե գետերովը՝ նրանք քեզ չեն ողողիլ. երբոր գնաս կրակի միջովը, չես այրվիլ, եւ բոցը քեզ պիտի չվառե։  Որովհետեւ ես Տերս քո Աստուածն եմ ։ Եսայիա 43:1-3 դիտեք՝  www.a1plus.am Այն ամենը, ինչ կատարվեց ինձ հետ 2012թ. հոկտեմբերի 22-ին, ես երբեք չեմ կարող մոռանալ և ուզում եմ այդ մասին վկայել Աստծու փառքի համար:

Վերստին ծնունդ

Изображение
Անգլիացի մի քարոզիչ, որը գործում էր նաև անգլիական բանակում, մի մեծ եկեղեցում քարոզ կարդաց՝ մեջբերելով վերոհիշյալ համարը: Ավարտելով իր խոսքը՝ նա ասաց. <<Բարեկամներս, ոչինչ, ոչինչ չի փոխարինում վերստին ծննդյանը: Կարող ես եկեղեցու անդամ լինել, ամենամեծ եկեղեցու, սակայն անդամակցել՝ չի նշանակում բոլորովին վերըստին ծնունդ ապրել>>: Ապա, մատնացույց անելով իր կողքին նստած մի վարդապետի, ասաց.

Death ռոքի նախկին սիրահարի վկայությունը 2009

Изображение
  Էդուարդ Հունանյան   (համառոտ վկայություն)