Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

26 сентября 2012 г.

Իմ վերջը...

  Մենք գիտենք, որ Հիսուսը շուտով գալու է, և գիտենք, որ շուտով աշխարհի վերջն է: Սակայն հնարավոր է իմ վերջը այս վայրկյանին է:
  Չսպասենք հենց աշխարհի վերջին, արթուն մնանք և մտածենք այս մասին...

Ղուկաս 12:15-21
Եբրայեցիս 3:7 Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք...

Комментариев нет:

Отправить комментарий