Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

26 сентября 2012 г.

Իմ վերջը...

  Մենք գիտենք, որ Հիսուսը շուտով գալու է, և գիտենք, որ շուտով աշխարհի վերջն է: Սակայն հնարավոր է իմ վերջը այս վայրկյանին է:
  Չսպասենք հենց աշխարհի վերջին, արթուն մնանք և մտածենք այս մասին...

Ղուկաս 12:15-21
Եբրայեցիս 3:7 Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք...

Комментариев нет:

Отправить комментарий