Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 12 Սերմեցէք ձեզ համար արդարութիւնով, հնձեցէք ողորմութեան համեմատ, խամահատ մշակեցէք ձեզ համար, ըստ որում ժամանակ է Տիրոջը որոնելու, մինչեւ որ ինքը գայ եւ ար...

26 сентября 2012 г.

Իմ վերջը...

  Մենք գիտենք, որ Հիսուսը շուտով գալու է, և գիտենք, որ շուտով աշխարհի վերջն է: Սակայն հնարավոր է իմ վերջը այս վայրկյանին է:
  Չսպասենք հենց աշխարհի վերջին, արթուն մնանք և մտածենք այս մասին...

Ղուկաս 12:15-21
Եբրայեցիս 3:7 Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք...

Комментариев нет:

Отправить комментарий